Development

Zakelijke software
praten tegen computerscherm

Salesforce: geen SQL nodig voor database query

Salesforce werkt aan technologie die het mogelijk maakt in natuurlijke taal databases te bevragen.

© CC BY 2.0 - Pixabay Joe Stump
30 augustus 2017

Salesforce werkt aan technologie die het mogelijk maakt in natuurlijke taal databases te bevragen.

Salesforce zette machine learning in om te komen tot een nieuw systeem genaamd Seq2SQL dat natuurlijke taal kan omzetten in SQL.

Het bedrijf heeft het onderzoek vastgelegd in een wetenschappelijk artikel, meldt Venturebeat. Hoewel het vrij eenvoudig lijkt om een zin als "how many users do I have in Oregon" om te zetten in een query die resultaten opvist uit een database, blijkt het nog niet eenvoudig om op die manier een heel accuraat antwoord te genereren.

Het probleem zit in het feit dat er in veel gevallen meer juiste antwoorden zijn op een query. Vervolgens mikt het neurale netwerk te makkelijk antwoorden weg die niet corresponderen met de data waarmee het neurale netwerk is getraind. Het Saleforce team heeft de oplossing gevonden in reinforcement learning, een technologie die wel vaker wordt toegepast bij het verbeteren van machine learning toepassingen. Deze techniek helpt te evalueren of een antwoord correct is, zodat het systeem zich steeds verder kan verbeteren.

Database voor iedereen

Seq2SQL kan - wanneer het goed werkt - een grote uitkomst bieden voor veel bedrijven waar de bedrijfsonderdelen nu nog erg afhankelijk zijn van de IT-afdeling om een SQL-query te programmeren wanneer zij een speciale of ingewikkelde vraag hebben die met de bedrijfsdata moet worden opgelost. Met systemen als Seq2SQL kan straks iedereen zonder kennis van databasetalen dergelijke complexe zoekopdrachten uitvoeren.

Lees meer over
1
Reacties
Wim Schreuder 30 augustus 2017 16:24

Voor betekenisvolle resultaten uit een query is niet IT de bottleneck, maar het informatiemanagement. De betekenis van bijvoorbeeld het begrip "klant" ligt in de uitleg die een bedrijfsonderdeel of gebruiker hieraan toekent vaak vertroebeld door een veelheid aan onderliggende applicaties.
Het zou een uitkomst zijn als Salesforce dit probleem weet op te lossen door een vraag in natuurlijke taal om te zetten naar een éénduidige specificatie gerelateerd aan het informatiemodel van een bedrijf en de gegevensdefinities van de diverse databronnen.
Of je daarna een ontwikkelaar vraagt om hier een query bij te schrijven of dat je dat geautomatiseerd doet lijkt mij financieel gesproken nog steeds in het voordeel van de ontwikkelaar uit te pakken. Geautomatiseerde oplossingen kosten ook veel geld met evenzoveel beheer, testen en toezicht.
Ik denk echter dat Salesforce dit voorlopig alleen werkend wil krijgen voor het force.com domein waarbij niet de klant maar Salesforce bepaalt wat de betekenis van begrippen is. Dat lijkt haalbaar, maar is tegelijkertijd nou niet bepaalt een revolutie.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.