Innovatie & Strategie

Netwerken
hand - straling

RIVM: Gevolgen 5G ongewis

5G vooralsnog veilig, maar nog niet alle seinen op groen.

© CC0 - Pixabay.com Comfreak
21 januari 2020

5G vooralsnog veilig, maar nog niet alle seinen op groen.

5G-antennes zullen zeker de eerstkomende jaren zorgen voor een verhoging van het stralingsniveau waaraan mensen, dieren en apparatuur worden blootgesteld. De niveaus van de individuele antennes blijven onder de limieten die in Europees verband zijn vastgesteld als aanvaardbaar. Toch is het te vroeg om te concluderen dat de toevoeging van 5G helemaal veilig is omdat gegevens over 'complexe realistische blootstellingssituaties' nog ontbreken, stelt het RIVM.

Het RIVM deed onderzoek naar de potentiële gevaren van 5G-netwerken in opdracht van het Agentschap Telecom, het zelfstandig bestuursorgaan dat het gebruik van de frequentieruimte beheert en er toezicht over houdt. Het RIVM concludeert dat er nu geen reden is om aan te nemen dat 5G extra gevaren oplevert, maar adviseert de komende jaren periodiek onderzoek te blijven doen.

Het RIVM heeft het onderzoek gedaan bij een aantal testlocaties voor 5G die nu in gebruik zijn. De verwachting is echter dat het mobiele dataverkeer door de introductie van 5G de komende jaren nog flink toe gaat nemen. Tegelijk neemt ook het aantal andere bronnen van elektromagnetische velden toe en blijven bijvoorbeeld de netwerken voor 3G en 4G voorlopig nog in gebruik. Het is lastig nu al te voorspellen in hoeverre de blootstelling ten opzichte van de limieten wijzigt.

Blootstelling wisselt in plaats en tijd

Verder kunnen de 5G-bundels de gebruiker ‘volgen’, zodat de capaciteit van de frequentie beter benut wordt. Hierdoor wisselt echter ook de blootstelling in plaats en tijd. Ook zullen in de toekomst frequenties worden gebruikt die hoger zijn dan de nu al gebruikte frequenties. Verder moet nog duidelijk worden hoe de variabele blootstelling bij meerdere zenders en gebruikers moet worden gemeten, en of er geen verstoring van elektronische apparatuur optreedt.

Het RIVM benadrukt dat sommige onderzoeken naar de huidige generaties mobiele telecommunicatie aangeven dat er effecten optreden die van belang zijn voor de gezondheid, maar dat er tot nog toe geen enkel bewijs is gevonden dat blootstelling onder de limieten schadelijk is. Maar of die inzichten veranderen als gevolg van de veranderingen in het gebruik van frequenties, moet nog blijken.

Stapeleffect belangrijk

In een verklaring drukt Angeline van Dijk, directeur-hoofdinspecteur van Agentschap Telecom de fabrikanten en telecomaanbieders daarom op het hart zich aan de limieten te houden. "Het onderzoek bevestigt dat het belangrijk is dat ze rekening houden met meer apparaten en andere antennetechnieken."

Lees meer over
1
Reacties
jillis kriek 21 januari 2020 20:01

Limieten in europees verband wat dat dan ook mag betekenen zegt niets. Italie hanteerd 3 V/m dat zou een mooie regel zijn 28V/m is compleet idioot!
Stapeling is zeker aan de orde. Dit is een compleet illegaal potentieel mens schadend experiment.
Graag (ongesubsidieerde) onderzoeken van partijen die niks te winnen hebben aan een mindere uitkomst.
De testen die zeer nadrukkelijkuitwijzen dat het schadelijk is worden niet gehonoreerd.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.