Innovatie & Strategie

Artificial Intelligence
industrie

Rabobank: industrie Nederland onvoorbereid op tech

De meeste Nederlandse industriebedrijven zijn niet klaar voor de toekomst, concludeert de Rabobank.

© KPN
5 maart 2020

De meeste Nederlandse industriebedrijven zijn niet klaar voor de toekomst, concludeert de Rabobank.

Bedrijven in de Nederlandse industriesector stevenen af op tegenslag: niet alleen lijkt de groei nu af te remmen, maar ook zijn ondernemingen in die sector slecht voorbereid op nieuwe technologie. Het merendeel van de Nederlandse industriebedrijven is niet klaar voor de toekomst, stellen economen van de Rabobank. Het gaat hierbij om de mogelijkheden van maar ook bedreigingen door kunstmatige intelligentie, Big Data, en meer ICT.

Bijna 80 procent van de industriebedrijven in Nederland is onvoldoende voorbereid op technologische ontwikkelingen, meldt de Rabobank in een vandaag gepubliceerd rapport. Verder is 58 procent onvoldoende voorbereid op handelsbelemmeringen en is 56 procent nauwelijks bezig met verduurzaming. Deze factoren vereisen meer aandacht, ook en vooral vanuit het bedrijfsbestuur. "Onze analyses laten zien dat de kwaliteit van managementpraktijken belangrijk is voor de toekomstbestendigheid van industriebedrijven", schrijven economen Jesse Groenewegen en Sjoerd Hardeman van de bank.

Omzetgroei, niet zaligmakend

Zij hebben, met hulp van twee sectorspecialisten Industrie (Yorick Cramer en Kees de Schipper) een studie uitgevoerd van de uitdagingen voor de maakindustrie. Daarvoor is een enquête afgenomen onder 464 Nederlandse industriebedrijven. Daarvan zijn er 262 uit de maakindustrie. De steekproef van respondenten die de enquête hebben ingevuld, is volgens de Rabobank "nagenoeg representatief op het niveau van industriebranches".

Hierbij zijn grote bedrijven wel iets oververtegenwoordigd in de steekproef, geeft de bank aan. Zo is 23 procent van de bedrijven in de steekproef bedrijven met tien werknemers of meer. Deze 'omvangsklasse' heeft over de gehele populatie in Nederland een wat kleiner aandeel; van 14 procent van de bedrijven, geeft de bank aan.  "Uit deze enquête blijkt dat de meeste industriebedrijven de afgelopen jaren zijn gegroeid in omzet, maar dat het merendeel van hen niet is voorbereid op toekomstige uitdagingen die spelen op het vlak van nieuwe technologieën, internationalisering en verduurzaming."

Rem op de productiegroei

Terwijl het goed gaat met de Nederlandse industrie, waarbij het merendeel van de bedrijven de afgelopen drie jaar omzetgroei heeft geboekt, is er in diezelfde periode sprake van een rem op de productiegroei, aldus de analyse. "Jaar-op-jaar zien we een afname in de groei van de productiecijfers. Mogelijk heeft dit te maken met onzekerheden die spelen op het vlak van technologisering, handel en de duurzaamheidstransitie. Dit roept de vraag op hoe industriebedrijven ook in de toekomst hun omzet op peil kunnen houden of zelfs weer verder kunnen laten groeien. Ons onderzoek geeft daar antwoord op", luidt de belofte.

Het ontbreekt aan R&D en investeringen op de toekomstgerichte gebieden, zoals dus nieuwe technologieën, internationalisering en verduurzaming. Dit is echter niet het enige of zelfs voornaamste gemis, aldus de analyse van de bank. "Investeringen hangen sterk samen met omzetgroei, maar voor het omgaan met de uitdagingen is meer nodig. Denk daarbij vooral aan de kwaliteit van de eigen managementpraktijken: deze hangt niet alleen samen met omzetgroei, maar ook met de toekomstbestendigheid van industriebedrijven."

Balans korte en lange termijn

"Bij managementpraktijken gaat het erom dat bedrijven hun bedrijfsvoering op orde hebben." De economen leggen uit dat dit vraagt om een goede balans tussen korte- en lange-termijndoelstellingen; "waarbij doelen ambitieus maar haalbaar zijn en breed worden gedragen binnen de organisatie". Daarnaast is het belangrijk dat de voortgang op bedrijfsprestaties niet alleen goed wordt bijgehouden, maar ook wordt geanalyseerd en weer gebruikt om productieprocessen te verbeteren. Door dit aan te pakken, kunnen industriebedrijven ook twee vliegen in één klap slaan, spiegelt de bank voor: "Ze vergroten hun weerbaarheid in de toekomst én ze genereren nu al een hogere omzet".

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.