Management

Security
geld

Overheid steunt naast DIVD nog 5 security-initiatieven

Onder meer geld voor security tuinbouw, retail, mkb'ers en Noord-Nederland.

28 december 2021

Onder meer geld voor security tuinbouw, retail, mkb'ers en Noord-Nederland.

De Nederlandse overheid gaat naast het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD) nog vijf security-initiatieven subsidiëren. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het geld komt vanuit de subsidieregeling Cyberweerbaarheid van het Digital Trust Center.

Onder meer de tuinbouwwereld krijgt geld voor een cyberweerbaarheidscentrum genaamd Greenport West-Holland dat hét regionale expertisecentrum en informatieknooppunt rond cybersecurityvraagstukken moet worden binnen de hele keten van het tuinbouwcluster.

Ook wordt er geld uitgetrokken voor de nationale Anti-DDoS-Coalitie, een samenwerkingsverband van 17 Nederlandse organisaties uit verschillende sectoren. Het gaat om internet service providers (isp's), banken, overheidsinstellingen, en rechtshandhavingsinstanties die allen vaak doelwit zijn van DDoS-aanvallen. Door samen op te trekken moet de weerbaarheid worden vergroot.

Omdat het aantal cyberincidenten bij ondernemers in de retail sterk toeneemt maakt de overheid geld vrij om vier franchisenemers in de retail samen te laten werken met MMOX, die sinds 2015 werkt met een innovatieve, risicogebaseerde cybersecurity-aanpak. De partners in het project willen als retailondernemers en cyberveiligheidsexpert direct samenwerken aan een nieuwe innovatieve blauwdruk voor het verhogen van de cyberweerbaarheid in deze sector. Dit moet leiden tot het ‘Netwerk voor Risk-Based Cyberweerbaarheid’ (NRBC).

Mkb'ers en Noord-Nederland

Ook het project ‘MKB Cybersecurity Governance Scan’ krijgt subsidie. Hiermee worden cybersecurity-risico’s op basis van de bestaande cybersecurity quickscan van Novel-T bepaald. Het doel is om met bestaande kennisbanktechnologie van Synanta - de quickscan - uit te breiden met een MKB Cybersecurity Governance Scan, om zo organisaties te helpen deze aandachtspunten op te lossen.

Tot slot is er ook een bedrag voor Stichting Cyber Safety Noord Nederland (CSNN). Omdat voor kleine mbk'ers een aparte werknemer die zich specifiek bezighoudt met ICT en cyberveiligheid vaak niet haalbaar is, kunnen zij aankloppen bij CSNN, het noordelijk knooppunt van het Digital Trust Center. CSNN zorgt voor vertrouwde oplossingen van dichtbij voor kleine mkb’ers, zodat zij zelf op een praktische manier zaken kunnen oppakken.

Eerder werd al bekend dat er tot 2024 financiële steun wordt gegeven aan het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD). Het DIVD is nog geen 2,5 jaar oud en heeft al grote 'reddingsacties' voor ICT-security uitgevoerd, inclusief de nu lopende Log4j-crisis.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.