Beheer

Netwerken

Overheid komt bijna om in de websites

28 november 2012
Het aantal websites van de overheid (beduidend meer dan 1000 stuks) is te groot en volgend jaar zullen maatregelen worden genomen. Dit schrijft minister Plasterk in zijn Voortgangsrapportage Webrichtlijnen die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De overheid doet onderzoek naar alle websites die zij in beheer heeft. Dat zijn de sites van de ministeries en die van de Zelfstandige Bestuurs Organen (ZBO's). Het onderzoek bestaat uit drie fasen en de tweede daarvan is bijna afgerond.

Niet goed geteld

In de eerste fase werd een inventarisatie gemaakt van de aanwezige websites. Eind 2011 stond de teller op ongeveer 400 websites. Nu blijkt, dat het er meer dan 1100 zijn. Bij de eerste telling werden de sites van de ZBO's (98 stuks) niet meegerekend. Ook hadden sommige ministeries hun eigen interne telling toen nog niet afgerond.

Alles openbaar gemaakt

De diverse ministeries hebben allemaal een plan opgesteld waarin zij uitleggen hoe de aanwezigheid op het web zal worden aangepast. Van deze plannen is een register aangelegd. Volgend jaar worden de geplande maatregelen
doorgevoerd. Deze maatregelen zijn:

  • het opheffen van websites dan wel de inhoud daarvan onderbrengen bij een groter portaal of bij een verwante website
  • het inzichtelijk maken van de mate waarin en de wijze waarop de overblijvende websites (zullen) voldoen aan de eisen van toegankelijkheid
  • het verrichten van de activiteiten die nodig zijn om de webrichtlijnen te implementeren.Lees meer over
Lees meer over Beheer OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.