Management

Netwerken
Laptop.

‘Overheden mogen wél zelf glasvezel aanleggen’

Overheden zijn onterecht angstig geworden volgens Groningse wetenschappers

© CC0; Pixabay,  Mediengestalter
6 maart 2017

Overheden zijn onterecht angstig geworden volgens Groningse wetenschappers

Gemeenten en provincies moeten een actievere houding aannemen om breedbandinternet in de buitengebieden mogelijk te maken. Dat stellen dr. Koen Salemink en prof. Dirk Strijker van Rijksuniversiteit Groningen. Zij verwijzen daarbij naar recente Europese  voorbeelden waar overheden zelf internetkabels aanleggen en het beheer ervan aanbesteden. 

Volgens Salemink en Strijker zijn Nederlandse overheden angstig geworden om actief beleid te voeren met de aanleg van breedbandinternet. Bestuurders beweren dat Europese regelgeving het niet toelaat om zelf actie te ondernemen. Het is daardoor wachten op initiatieven voor breedbandinternet van de markt.

Die zijn er vooralsnog te weinig, omdat investeringen in het buitengebied niet rendabel genoeg voor ze zijn. Daarbij voeren volgens Salemink marktpartijen ook nog eens een sterke lobby bij overheden om vooral niet zelf met de aanleg van internet aan de slag te gaan. De vrees bij de bedrijven bestaat dat door de overheid aangelegd internet de markt elders in Nederland kan verstoren. Bovendien zit de angst bij gemeenten er goed in om aangeklaagd te worden. Het bekendste voorbeeld is Appingedam, dat geen staatssteun mocht geven voor de aanleg van breedband en daarom veroordeeld werd door het Europese hof van Justitie.

Burgerinitiatieven duren te lang
Naar schatting zijn er zo’n 300.000 adressen in Nederland met slecht internet. De internetsnelheid is soms zo laag dat zelfs basishandelingen, zoals digitaal contact met de overheid, amper kunnen worden uitgevoerd. Door de jaren heen is het aantal burgerinitiatieven voor breedbandinternet toegenomen, maar niet in iedere regio zijn de burgers even mondig. Daarbij lopen burgers met eigen initiatieven risico, omdat er soms leningen van miljoenen euro’s nodig zijn om de voorzieningen te realiseren. 'De aanpak die nu gehanteerd wordt, zoals met het Communication Infrastructure Fund van de Rabobank, duren volgens Salemink en Strijker veel te lang. Bepaalde gebieden vallen bovendien buiten de boot.

Model voor open netwerk
Salemink en Strijker hebben onlangs een nieuwe mogelijkheid gevonden voor snel internet op het platteland. Deze is volgens de onderzoekers lang over het hoofd gezien, vermoedelijk vanwege het ‘Appingedam-trauma’. ‘Overheden mogen wel degelijk zelf een glasvezelnetwerk aanleggen en in eigendom hebben, onder de conditie van een open netwerk. Dat is een netwerk waarop alle dienstenaanbieders tegen dezelfde voorwaarden gebruik van mogen maken.  Het beheer van het netwerk moet daarbij aanbesteed worden. Zo’n model heeft de goedkeuring van de Europese Commissie. Al in 2011 is zo’n aanpak in Frankrijk goedgekeurd door de Europese Commissie, en meer recent in Oostenrijk.’ Salemink en Strijker pleiten al jaren voor een actievere houding van overheden. ‘Als Den Haag het niet doet, dan moet het van de provincies komen en samenwerkende gemeenten. Nu we Europese jurisprudentie zien ontstaan, willen we ambtenaren en bestuurders nogmaals op het hart drukken dat ze écht actiever mogen zijn dan ze wellicht denken.’

‘Plattelandsgebieden hebben ook snel internet nodig’
De onderzoekers zien het model als zeer geschikt voor provincies en gemeenten, die liever geen miljoenen uitlenen aan burgerinitiatieven. Voor Groningen en Friesland, die nu willen investeren in commerciële partijen voor de aanleg en zo alle zeggenschap verliezen, is het ook zeer geschikt. ‘We hebben dit model al rond 2013 gesuggereerd voor de provincie Groningen, toen nog in de veronderstelling dat er wel wat Europese hobbels aan verbonden zouden zijn. Dat blijkt dus niet het geval.’ Bij een intergemeentelijke of provinciale aanpak kunnen ook gebieden ontsloten worden die het zelf niet kunnen. ‘Die gebieden hebben net zo goed, of misschien nog wel meer, behoefte aan snel internet.’

Bron: Binnenlands Bestuur / Sjoerd Harthold

3
Reacties
Anoniem 07 maart 2017 19:43

Zou een zegen zijn voor de maatschappij. Het is toch van de gekke dat kabelleggende providers maar ducts ingraven, ook waar de andere providers al bezig zijn geweest, met als gevolg onnodige overlast en kapitaal vernietiging. Aanleg/beheer glasvezelnetwerken door de overheidstaak levert graafrust op, goedkopere aanleg ( slim meeleggen) en gelijke behandeling content providers.

Atilla Vigh 06 maart 2017 13:09

Eens met Don. Kabels terug bij de overheid. De technologie van kabels worden echt niet door KPN en Ziggo bedacht, dat is voorbehouden aan de gehele kabelindustrie en universitair onderzoek. Het enige qua kabel is het leggen ervan. Daar zit het spannende niet in. Overigens liggen er nu 3 kabels in de grond: de meer dan 100 jaar oude koperenkabel waar KPN met veel pijn en moeite steeds meer data over heen probeert te pompen (nooit voor bedoeld), de COAX kabel (dat uiteindelijke heeft geleid tot Ziggo, alle fusies van alle gemeentelijke kabelbedrijven, ja er zijn nog een paar kleintjes), maar in principe bedoeld om tv- en radiosignalen te versturen. Ook daar worden allemaal trucen uitgehaald om telefonie en internet erover heen te jagen. Tenslotte glasvezel, nog minder toegepast (tot de deur, maar wel redelijk in opkomst). Glasvezel is eigenlijk de kabel van de toekomst (compleet geschikt voor IP verkeer, waar toch alles naar toe gaat).
Indien de overheid al die kabels terugeist, moeten ze daar voor gaan dokken, maar dat zou je in een periode van 10 of 20 jaar moeten doen. En dan direct doorpakken door de laatste paar meter naar de voordeur van alle huizen een glasvezel te trekken. Die buitengebieden kunnen dan gewoon aangelegd worden, zonder scheve gezichten. Laten de Ziggo's en KPN's maar diensten aanbieden. de ontsluiting naar het internet is geen commerciële taak (het is een nutsvoorziening). Net zoals onze energiekabels en waterleidingen en riool (allemaal in handen van veelal lokale overheden (provincies en gemeenten)).
Je betaalt dan aansluitkosten aan de overheid (tegen een reëel kostprijs). De diensten (e-mail, webhosting, tv- en radio, telefonie) kun je dan afnemen bij commerciële partijen. Het zal de prijzen doen dalen.

Don van Riet oud PTT/KPN 06 maart 2017 12:26

De overheid, m.n. de ACM en haar voorgangers (OPTA oprichter Jens Arnbak is net overleden) hebben nooit krachtig durven acteren richting de Brusselse regelgeving als het over het strijdtoneel klassieke operators versus kabelaars op de uitlopers van de netwerken naar klanten ging. Het effect is dat de kabellobby vanuit Ziggo c.s. altijd succesvol is geweest in het handhaven van asymmetrische regelgeving naar klassieke operators als KPN en Deutsche Telekom. Die dus geconfronteerd blijven met een gesloten toegang tot de kabelnetten en geopende naar de eigen glasnetten minimaal gaan investeren. Het alternatief, een derde partij alleen voor de aansluitnetten als min of meer gedeelde nutsfunctie is in PTT tijden (prof Zegveld) eerder afgewezen, maar zou nog steeds kunnen. De vraag is of onze overheid hier wel de moed voor heeft, nu is Brussel ten onrechte alleen de plek waar het EU-geld en de migrantenstromen verdeeld moeten worden en keren velen zich van de Europese gedachte af.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.