Beheer

Onduidelijkheid onderhoudskosten Windows 10 blijft

8 juni 2015
We weten dat Windows 10 op 29 juli komt en gratis is voor klanten met Windows 7 of 8. Patches en updates zullen in het begin gratis zijn. Maar of dat zo blijft, is nog steeds onduidelijk.

Die onduidelijkheid is door Microsoft zelf in het leven geroepen. Het belooft namelijk gratis beveiligingsupdates gedurende de ondersteunde levensduur van het apparaat. De vraag is nu wat Microsoft verstaat onder 'ondersteunde levensduur'. Of anders geformuleerd: wanneer klanten moeten gaan betalen voor hun patches.

Sinds Microsoft de term 'ondersteunde levensduur' in januari introduceerde, is gepoogd daar duidelijkheid over te krijgen. Maar tot nog toe hult Microsoft zich op dit punt in stilzwijgen. Dat voedt bij sommigen de gedachte dat Microsoft op dat punt een boodschap heeft die wat minder prettig klinkt dan 'gratis update'.

Verschil per apparaat

Het lijkt er in ieder geval wel op dat 'ondersteunde levensduur' zal verschillen per type apparaat. Die conclusie dringt zich op na het uitlekken van een presentatie aan financieel analisten door Microsofts financieel directeur Amy Hood. Hood legde de analisten uit dat Microsoft de inkomsten uit Windows 10 gaat uitsmeren over meerdere boekjaren omdat het klanten gratis updates heeft beloofd. Dat schept verplichtingen in de jaren na aankoop; daardoor kan Microsoft niet het volledige aankoopbedrag in het eerste jaar in de boeken schrijven.

Daarbij maakte Hood de opmerking dat de termijn waarover Microsoft de inkomsten gaat uitsmeren, afhankelijk is van het type apparaat. Hood trad verder niet in details, maar duidelijk is wel dat Microsoft de Windows 10-inkomsten uit smartphones, tablets en notebooks in financieel opzicht verschillend gaat behandelen. De vraag die dat oproept, isof die financiële termijnen gekoppeld zijn aan de 'ondersteunde levensduur'.

Wat heet 'ondersteund'?

Los daarvan kun je natuurlijk nog speculeren over de vraag, hoe Microsoft de 'ondersteunde levensduur' gaat bepalen. De toevoeging 'ondersteund' aan levensduur maakt het onwaarschijnlijk dat het de gehele tijd is dat een apparaat werkt. Maar waar de grens ligt ... Ligt die bij ingrijpende reparaties waarbij bijvoorbeeld de cpu moet worden vervangen? Is 'ondersteund' de periode waarin de belangrijkste onderdelen op de markt zijn? Loopt de ondersteunde levensduur gelijk op met de garantieperiode van fabrieksgarantie, gaat Microsoft voor de verschillende platforms een 'typerende' of 'algemeen geaccepteerde' levensduur formuleren? Ook afgelopen week weer beantwoordde Microsoft die vraag met het nietszeggende: 'we hebben binnenkort meer met u te delen'.

Los daarvan is ook interessant om te weten, wat er na de 'ondersteunde levensduur' moet gebeuren als je toch door wilt werken met het apparaat waarvan volgens Microsoft de levensuur voorbij is. Moet je dan gaan betalen voor updates, en zo ja, geldt dat alleen voor de functionele updates of ook voor de security updates, of moet je gewoon een nieuwe licentie kopen? Het wachten blijft op antwoord uit Redmond.

Lees meer over
Lees meer over Beheer OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.