Loopbaan

Carriere
Ingrid van Engelshoven

Onderwijs-minister keurt 'vrouwenvoortrekkerij' van TU/e goed

Diversiteit hoort bij kwaliteit, stelt OCW-minister over 'mannenstop' bij TU Eindhoven.

Ingrid van Engelshoven © Rijksoverheid Arenda Oomen
11 juli 2019

Diversiteit hoort bij kwaliteit, stelt OCW-minister over 'mannenstop' bij TU Eindhoven.

Het nieuwe beleid van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) dat vrouwelijke sollicitanten een voorsprong geeft bij vacatures krijgt de formele goedkeuring van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). "Het belang van diversiteit voor kwaliteit is evident, ook voor de TU Eindhoven", antwoordt minister Ingrid van Engelshoven op Kamervragen van de VVD.

Kamerleden Yeşilgöz-Zegerius, Tielen  en El Yassini (allen van de VVD) hebben aan de OCW-minister gevraagd of de eerste prioriteit bij het vervullen van wetenschappelijke vacatures niet moet liggen bij de onderwijs- en onderzoekskwaliteit en -capaciteit van de medewerkers. "En minder bij het geslacht van de medewerkers?  Zo nee, waarom niet?" De VVD'ers hebben deze Kamervragen ingediend in reactie op het nieuwe aannamebeleid van de TU/e, die vrouwen een half jaar lang voorsprong geeft.

Belangrijke randvoorwaarde

Bewindsvrouw Van Engelshoven antwoordt genuanceerd, maar duidelijk. "Voor kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek is samenkomst van verschillende perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis een belangrijke randvoorwaarde. Meer variatie in visies en oplossingen resulteert in meer creativiteit en innovatie, betere resultaten en beter beleid." Diversiteit hoort hier ook bij, aldus de minister. "Het belang van diversiteit voor kwaliteit is daarmee evident, ook voor de TU Eindhoven (hierna TU/e)."

Volgens de OCW-minister neemt de TU/e alleen excellent talent aan. "Met het Irène Curie Fellowship haalt de TU/e talenten binnen die anders onvoldoende kans krijgen, door impliciete obstakels in diverse fasen van het wervingsproces." Zij antwoordt dan ook ronduit 'nee' op de vraag van de VVD-Kamerleden over voorkeursbeleid versus uitsluiting op basis van geslacht. Laatstgenoemde is wat de TU/e volgens de VVD'ers doet, maar dan jegens mannen.

Zes maanden

De door de TU/e vooraf vastgelegde periode van zes maanden, waarin mannen geen kans maken op openstaande vacatures, zorgt voor de benodigde balans. De minister legt uit dat voorkeursbeleid vele vormen kent." Aangezien de vacatures na zes maanden alsnog ook voor mannen opengesteld worden wanneer er geen geschikte kandidaten zijn gevonden, is er geen sprake van uitsluiting."

Zij ontwijkt vervolgvragen van de Kamerleden over mogelijke botsing van het vrouwvriendelijke TU/e-aannamebeleid met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod uit artikel 1 van de Grondwet. "Bent u bereid juridisch te laten toetsen of het beleidsvoornemen van de TU Eindhoven een vorm van arbeidsmarktdiscriminatie is? Zo nee, waarom niet?"

Om gelijkheid te creëren

Van Engelshoven antwoordt dat het niet aan haar is om te beoordelen of het TU/e-beleid voledoet "aan alle strenge regels rond voorkeursbeleid". Dat is een taak voor andere instanties, zoals het College voor de Rechten van de Mens, verwijst de minister door. Daarbij geeft ze al wel een hint over de mogelijke uitkomst van een eventuele toetsing: "Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2012 dat de TU Delft vacatures louter voor vrouwen mocht openstellen, omdat de achterstand van vrouwen er zo hardnekkig was en omdat het doel was gelijkheid te creëren".

2
Reacties
Yv 11 juli 2019 14:21

Jan, heb je dat artikel wel goed gelezen? Hoewel het effect van diversiteit volgens dat ene onderzoek dat je noemt (dat wel een hoop andere onderzoeken bij elkaar legt) onder streep 0 of zelfs enigszins negatief is, heeft dat te maken met het feit dat men bevooroordeeld is naar elkaar toe en het niet gewend is om met 'anderen' te werken. Ik maak daaruit op dat we eerst een paar hobbels moeten nemen en van vooroordelen en stereotypering af kunnen komen - maar dat gaat niet vanzelf en daarom moet er andere maatregelen genomen worden.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.