Mobieltje in verband gebracht met bijensterfte

3 juni 2010
Indiase onderzoekers hebben via een eenvoudig experiment een verband gelegd tussen mobiele telefonie en bijensterfte. Hun conclusie is echter niet onomstreden. Bovendien is niet duidelijk, wat het achterliggende mechanisme is.

Met name Europa en Noord-Amerika kampen de laatste jaren met bijensterfte. Hele bijenvolken worden dood in het nest aangetroffen, of zijn domweg met onbekende bestemming verdwenen. Dat baart zorgen vanwege de rol van bijen bij de bestuiving van gewassen, juist ook in de commerciële landbouw. In Engeland is het aantal bijenvolken de laatste twee jaar met 15 procent afgenomen. Over de afgelopen 20 jaar is daar de helft van de volkeren verdwenen.

De oorzaak voor het fenomeen is onbekend. Gedacht wordt aan de invloed van klimaatschommelingen, het gebruik van pesticiden of een nog onbekende ziekte. Onderzoekers van de universiteit van Punjab voegen daar nu een verklaring aan toe: de invloed van mobiele telefonie. En zij kunnen hun verklaring schragen met experimentele gegevens.

Om de invloed van mobiele telefonie te onderzoeken, plaatsten de onderzoekers bij een bijenkorf twee mobiele telefoons, en bij een tweede bijenkorf twee dummy’s. De mobiele telefoons werden dagelijks twee maal 15 minuten ingeschakeld.

Na 3 maanden bleek er een duidelijk verschil in de gezondheid van de twee bijenvolken. Het volk in de bijenkorf met mobiele telefoon was duidelijk gekrompen en de koning van dat bijenvolk produceerde ruim de helft minder nakomelingen dan de koningin van het andere volk, en de honingproductie was gedecimeerd. De achterliggende oorzaak was volgens de onderzoekers, dat minder werkbijen terugkeerden naar de bijenkorf met mobiele telefoons.

De oorzaak ligt volgens de onderzoekers in de elektromagnetische straling waarmee mobiel telefoneren gepaard gaat. Ved Prakash Sharma en Neelima Kumar verwoordden dat zelf zo in een artikel in Natural Science: ‘Het toenemend gebruik van elektronische apparaten heeft geleid tot elektrovervuiling van het milieu. Het gedrag en het lichamelijk welzijn van de honingbij zijn negatief bïnvloed door elektrosmog, doordat hun lichaam magnetiet bevat  voor navigatiedoeleinden [naar voedsel en terug naar het nest – red].”

De verklaring overtuigd niet iedereen. Tim Lovett van de Britse bijenhouders associatie wijst in de Telegraph op het feit dat bijenvolken het juist in London goed doen, terwijl het mobiele telefoonverkeer daar behoorlijk intens is. Hij denkt eerder aan een combinatie van factoren, zoals klimaatverandering en verlies van habitat.

Het wachten is nu op vervolgonderzoeken om de bevindingen van Ved Prakash Sharma en Neelima Kumar te bevestigen – of ontkrachten.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.