Management

Branche
datacenter

Minister: ‘Landelijke regels voor bouwen datacenters nu niet aan de orde’

Vestigingsbeleid wordt met medeoverheden verder uitgewerkt.

AMS3 en AMS4 van Equinix © Equinix
22 april 2021

Vestigingsbeleid wordt met medeoverheden verder uitgewerkt.

Landelijke regels voor het bouwen van datacenters zijn niet aan de orde, wel wordt het vestigingsbeleid van provincies en gemeenten verder uitgewerkt. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in antwoorden op Kamervragen van PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk.

De vragen zijn gesteld omdat provincie Noord-Holland trapte op de rem bij de bouw van datacenters in Middenmeer, door te stellen dat niet gemeente Hollands Kroon het bevoegde gezag is om besluiten te nemen, maar de provincie. Daarin kreeg de provincie van landsadvocaat Pels Rijcken gelijk. De locatie van de bouw voor het datacenter van Microsoft wordt inmiddels al geprepareerd.

Landelijke regels niet aan de orde

Van Dijk wilde naar aanleiding hiervan onder meer van de minister weten of er vanwege de ‘verdozing’ door datacenters in Nederland bereidheid is om landelijke regels op te stellen waarmee ze beter inpasbaar zijn binnen het landschap. Ollongren gaf in antwoord op die vragen aan dat dit nu niet aan de orde is. “Een eerste stap is om met medeoverheden het vestigingsbeleid voor deze bedrijven uit te werken, te monitoren en te evalueren. Het eventueel overwegen van nadere regels is pas daarna aan de orde.”

Volgens Ollongren ligt de ruimtelijke afweging om een datacenter wel of niet te plaatsen van oudsher primair bij gemeenten. Het is wel mogelijk dat provincie of Rijk vanwege provinciale of nationale belangen nadere kaders stellen aan deze gemeentelijke ruimtelijke afweging.

Nationale Omgevingsvisie

De minister verwijst bij vragen over haar zorgen over de komst van datacenters in onbebouwde gebieden naar de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), waarin is afgesproken dat hyperscale datacenters zich bij voorkeur aan de randen van Nederland vestigen zoals op de bestaande locaties Eemshaven en Middenmeer.

Met medeoverheden wordt via de Omgevingsagenda’s selectieve groei voor datacenters uitgewerkt. Daarbij wordt ingezet op clustering van distributiecentra’s met grootschalige logistieke functies. Dit beperkt volgens Ollongren de invloed van verspreide locaties op het landschap.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.