Management

Branche
Microsoft

Microsoft begint zonder vergunning aan bouw datacenter Noord-Holland

Raadsleden 'overvallen' door lopende initiatieven voor datacenters.

25 november 2020

Raadsleden 'overvallen' door lopende initiatieven voor datacenters.

Microsoft is zonder dat de benodigde omgevingsvergunning is afgegeven al begonnen met de bouw van een groot datacenter in Noord-Holland. De gemeente waar dit plaatsvindt, is van plan om de vergunning op korte termijn wel te verstrekken hoewel de gemeenteraad daar nog over verdeeld is. Raadsleden zeggen zich zelfs overvallen te voelen door een recent verstrekte lijst van de 'lopende initiatieven' die het college wil accommoderen. Volgens Microsoft zelf gaat het slechts om "voorbereidende werkzaamheden".

In de kop van Noord-Holland staan momenteel twee datacenters, één van Microsoft en één van Google. Daar moeten er nog vijf bij komen, waaronder dus nog één van Microsoft, schrijft NRC vandaag. Maar kritische raadsleden van Hollandse Kroon vinden dat het college zich moet bezinnen op de komst van nog meer datacenters naar de Wieringermeerpolder.

De grond is schaars en datacenters leggen daar een groot beslag op, evenals op lokaal opgewekte groene energie. Bovendien heeft Microsoft - dat dus al begonnen is met de bouw van het nieuwe center - geen bestemming voor de overtollige warmte van de datacenters, stellen de critici. Volgens het gemeentebestuur heeft de raad echter al met de projecten ingestemd. 

Wie gaat over vergunningen?

Een ander probleem is dat Microsoft nog geen omgevingsvergunning heeft. De gemeente wil die op korte termijn alsnog afgeven. Daarmee wijkt het proces af van andere locaties in Nederland. Meestal worden vergunningen voor zware industriële complexen als datacenters door de provincie afgegeven. Landbouworganisatie LTO uit dan ook kritiek op deze gang van zaken: de gemeente zou helemaal geen zeggenschap hebben over de zware noodaggregaten die bij het datacenter komen te staan. Dat is volgens LTO en ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het domein van de provincie. 

Hollandse Kroon is het daar niet mee eens. De gemeente zegt zelf te beslissen over datacenters op haar grondgebied, omdat "noodstroomaggregaten alleen in een noodscenario in werking treden en het Nederlandse energienet zeer betrouwbaar is". Microsoft stelt daarnaast dat de gemeente "altijd het bevoegd gezag is geweest". Mocht LTO echter gelijk krijgen, dan moet Microsoft opnieuw door het traject om een vergunning aan te vragen.

Microsoft zegt verder in een reactie dat het slechts begonnen is met het voorbereidend werk voor de uitbreiding van het datacenter, "waaronder werkzaamheden als het gereedmaken van de bovengrond, tijdelijke drainage en het aanbrengen van hekken". "Dit voorbereidende werk gebeurt voor eigen rekening en in overleg met de gemeente. De daadwerkelijke bouw begint pas als alle vergunningen verleend zijn."

Holland Kroon schrijft in een reactie: "Microsoft is niet gestart met de bouw van een nieuw datacenter. Deze locatie, genaamd ‘Het Venster’, wordt bouwrijp gemaakt. Daarvoor is een ketenpark geplaatst en heeft Agriport BV de waterberging uitgebreid (aan de A7-zijde). Het ketenpark zijn de bouwketen en de bijbehorende parkeerplaatsen. Dit is vergunningsvrij als het in de onmiddellijke nabijheid van het terrein waarop die activiteit of werkzaamheid wordt uitgevoerd wordt geplaatst. De bouwketen zijn vergunningvrij op grond artikel 2 onderdeel 20 Bor bijlage II."

Update 26 november 2020: Reacties van Microsoft en Holland Kroon toegevoegd aan het artikel. 

Lees meer over
1
Reacties
Bop 25 november 2020 18:05

'Datazentur, datazenturs'.
Datacentrum, datacentra, zeg maar.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.