Management

Zakelijke software

KvK maakt API voor handelsregister

10 april 2013
Bij zakelijke transacties is het cruciaal te weten of degene die is ingelogd ook werkelijk bevoegd is om namens de onderneming op te treden. De samenwerkende Kamers van Koophandel (KvK) hebben een API (application programming interface) ontwikkeld voor geautomatiseerde bevoegdhedencontrole in het Handelsregister. De Rijksdienst Wegverkeer (RDW) is hun eerste afnemer.

Het beantwoorden van bevoegdheidsvragen - met het oog op de rechtszekerheid in het economisch verkeer - is een kernfunctie van het Handelsregister.  Tot nu toe was het in Nederland echter niet goed mogelijk om volledig automatisch in het handelsregister te controleren of een persoon een handeling voor een bedrijf mag uitvoeren. De behoefte aan zo'n online controle neemt de laatste jaren echter sterk toe doordat steeds meer bedrijven onderling zaken doen via internet en daarbij te maken krijgen met nieuwe accounts die zij nog niet kennen uit eerdere transacties. Als beheerder van het Handelsregister haakt KvK nu op de online-ontwikkeling in met een online-oplossing die op basis van DigiD en KvK-nummer cruciale vragen beantwoordt:

  • wie bent u ?
  • namens wie doet u deze handeling ?
  • waaruit blijkt dat u dit mag doen ?

RDW is eerste gebruiker

De Rijksdienst Wegverkeer is met zijn 'Schorsen online zakelijk'-service de eerste onlinedienst die realtime in het Handelsregister toetst of de ingelogde gebruiker ook werkelijk bevoegd is om op te treden namens de organisatie die hij of zijn zegt te vertegenwoordigen. Personen die zakelijk voertuigen online willen schorsen kunnen op de RDW-website inloggen met de combinatie van DigiD en hun KvK-nummer. Via de API met het Handelsregister wordt dan real time gecontroleerd of voor de betrokken persoon de vereiste bevoegdheid geregistreerd staat.

Deze werkwijze heeft als voordeel dat medewerkers op persoonsniveau kunnen worden gemachtigd om namens hun bedrijf te handelen.

De RDW wil in de toekomst voor meer online diensten gebruik maken van de bevoegdhedencontrole via het Handelsregister. Te denken valt aan het online tenaamstellen van voertuigen.

Banken, verzekeringsmaatschappijen en overheid

De KvK is van plan de bevoegdhedencontrole via het Handelsregister in de toekomst voor meer organisaties mogelijk te maken. Te denken valt onder meer aan banken, verzekeringsmaatschappijen en overheidsorganisaties.

 

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.