Innovatie & Strategie

Branche
kpn

KPN wint van OR XS4ALL over opheffing XS4ALL

KPN mag doorgaan met opheffen merk XS4ALL, verzoeken van OR afgewezen.

© KPN
23 december 2019

KPN mag doorgaan met opheffen merk XS4ALL, verzoeken van OR afgewezen.

KPN is de winnaar in de zaak die de ondernemingsraad (OR) van dochterbedrijf XS4ALL had aangespannen. De OR was naar de Ondernemingskamer gestapt om het geplande opheffen van XS4ALL als aparte entiteit en merk tegen te houden. De rechters van de Ondernemingskamer stellen KPN nu in het gelijk. De integratie kan doorgaan.

De Ondernemingskamer wijst de verzoeken van de ondernemingsraad van XS4ALL af. De OR had een zaak aanhangig gemaakt met het verzoek om KPN te gebieden het besluit in te trekken dat "kort gezegd inhoudt dat XS4ALL wordt geïntegreerd binnen KPN en dat het merk XS4ALL ophoudt te bestaan", meldt de Ondernemingskamer nu. Daarbij is ook het verzoek gedaan om een onderzoek te gelasten naar het beleid en de gang van zaken van KPN en XS4ALL én om een tijdelijk bestuurder van XS4ALL te benoemen.

Vrij om te integreren

Allebei deze verzoeken zijn vandaag door de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam afgewezen. "Het staat XS4ALL en KPN vrij om het besluit tot integratie uit te voeren", aldus de rechters. KPN kan dus doorgaan met zijn strategie, waarvoor het eerder al een negatief advies van de OR van XS4ALL had gekregen. Dat advies wordt door het moederbedrijf naast zich neergelegd.

Volgens de ondernemingsraad miskent het besluit de bijzondere (markt)positie van XS4ALL. Het gaat hierbij om een positie die, zo schrijft de Ondernemingskamer, is gebouwd op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, een technisch hoogstaand en uitgebreid portfolio, en focus op het gebied van security, privacy en open internet. Ook stelde de ondernemingsraad dat het management van KPN het integratiebesluit heeft genomen zónder zorgvuldige afwegingen. Deze zouden zowel het concernbelang van KPN zelf betreffen als ook het ondernemingsbelang van XS4ALL. Voor de integratie zou er geen deugdelijke business case zijn, aldus de OR.

'Geen gegronde reden'

De Ondernemingskamer verklaart geen gegronde reden te zien om te twijfelen aan een juist beleid en juiste gang van zaken in deze kwestie. Daarbij wijzen de rechters ook op de discrepantie in de zaak van de OR dat XS4ALL enerzijds al ruim twintig jaar onderdeel is van het KPN-concern en anderzijds binnen dat concern een relatief autonome positie heeft. Dit in reactie op de argumentatie voor het verzoek tot een onderzoek, waarbij de OR heeft gesteld dat het bestuur van XS4ALL en het management van KPN de (relatieve) onafhankelijkheid van XS4ALL veronachtzamen.

Ook zou KPN op oneigenlijke wijze hebben ingegrepen in de dagelijkse besturing en operationele processen binnen XS4ALL, aldus de klacht van de OR van het dochterbedrijf. Hierdoor zou de dienstverlening van de in te lijven internetprovider onder druk zijn gezet. De Ondernemingskamer gaat ook in dat argument niet mee. "XS4ALL heeft het eigen belang van XS4ALL niet op oneigenlijke of onredelijke wijze achtergesteld bij de belangen van het KPN concern."

Lees meer over Innovatie & Strategie OP AG Intelligence
2
Reacties
Bop 02 januari 2020 16:12

Hoe jammer misschien ook, het staat de EIGENAAR KPN van bedrijfsonderdeel XS4ALL vrij om dit te hervormen, te integreren, of op te heffen.
Is dagelijkse praktijk, zoals ikzelf al meerdere keren heb meegemaakt.

Jan van der Zanden 24 december 2019 01:12

Deze uitslag was volkomen voorspelbaar. De Ondernemingskamer past "marginale toetsing" toe bij adviesaanvragen.

Voorbeeld van enorme geld en energie verspilling door de OR. De beleidsvrijheid van "de ondernemer" is nou eenmaal heel groot op grond van de rechtspraak.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.