Loopbaan

Carriere
Kennisontwikkeling IT’ers blijft achter door werkdruk

Kennisontwikkeling IT’ers blijft achter door werkdruk

Respondenten willen zelfs wel eens stoppen in de IT.

© CC0 Pixabay
12 februari 2019

Respondenten willen zelfs wel eens stoppen in de IT.

Uit het eerste IT-opleidingenonderzoek van AG Connect, uitgevoerd door MSI-ACI Europe, blijkt dat vrijwel alle IT’ers hun kennis verder willen ontwikkelen. Maar dat zij zich hierin onvoldoende gesteund voelen door de organisatie waar zij voor werken. Dit zorgt voor spanningen. Zo zeer dat 40% van de respondenten aangeeft wel eens te overwegen om te stoppen in de IT.

De IT-arbeidsmarkt kampt al jaren met een tekort aan goed opgeleide professionals en kennis veroudert snel. Uit het onderzoek, waar 956 respondenten aan hebben deelgenomen, blijkt dat IT’ers zich daarvan zeer bewust zijn. Maar liefst 82% van de ondervraagde IT’ers stelt dat bijblijven de afgelopen 12 maanden nodig was en 96% denkt dat het ook in 2019 nodig is om de IT-kennis verder te ontwikkelen. Maar liefst driekart van de ondervraagde IT’ers zegt eigenlijk meer tijd te moeten besteden aan opleidingen om up-to-date te blijven dan nu het geval is. Tegelijkertijd is 40% van de IT’ers van mening dat ze niet voldoende door de organisatie wordt ondersteund om zich verder te ontwikkelen.

Stoppen in de IT wegens druk om bij te blijven

Opvallend, aangezien uit het onderzoek ook blijkt dat opleidingsmogelijkheden erg bepalend zijn voor de tevredenheid in het werk: maar liefst twee derde van de respondenten vindt het volgen van opleidingen (zeer) belangrijk. Organisaties die te weinig ruimte bieden aan IT’ers om zich te ontwikkelen, lopen dus groot risico om IT’ers kwijt te raken. Daarnaast zijn de IT’ers die bij zo’n organisatie blijven door gebrek aan kennisontwikkeling binnen een paar jaar niet meer relevant. Opvallend is verder dat ruim 40 procent van de respondenten vanwege de druk om bij te blijven wel eens gedacht heeft om helemaal te stoppen in de IT.

Investering in tijd en geld

Dat IT’ers zich bewust zijn van de noodzaak bij te blijven, blijkt ook uit de investering die zij zelf doen in tijd en geld. Maar liefst 43% deed het afgelopen jaar een opleiding in eigen tijd en 31% betaalde zelf geheel of gedeeltelijk voor de opleiding.

Uit het onderzoek blijkt verder dat slechts 22% van de respondenten in 2018 geen training heeft gevolgd. Meer dan 3 op de 10 IT’ers volgde het afgelopen jaar 3 of meer trainingen. De grootste groep van de IT’ers die er voor koos om zichzelf te ontwikkelen, ging voor een externe opleiding of cursus (45%), maar er werd ook veel aan zelfstudie gedaan (43%). Daarnaast koos bijna 1 op de 5 IT’ers voor een interne opleiding.

Hoogte opleidingsbudget vaak onbekend

Slechts een op de vijf ondervraagde IT’ers weet hoe hoog het persoonlijk opleidingsbudget in 2018 was. Gemiddelde bedroeg het persoonlijke budget €2978. Slechts 14% van de respondenten heeft een persoonlijk budget bedongen. Dit ligt significant hoger bij IT’ers in de leeftijdscategorie 25-35 jaar (36%) en IT’ers die 3 tot 5 jaar werkzaam zijn in de IT (56%).

Dit zijn de populairste IT-opleiders

AG Connect stelde samen met Daccle een ranglijst samen van de 10 populairste IT-opleiders van ons land (de vetgedrukte namen in de ranglijst zaten niet in de voorselectie, maar werden door respondenten zelf aangedragen). Global Knowledge is veruit de populairste IT-opleider van ons land.

Verder hebben wij IT-professionals gevraagd de opleiders waar zij een opleiding hebben gevolgd te waarderen. Wat opvalt, is dat zij in het algemeen behoorlijk te spreken zijn over die instellingen. De respondenten geven de opleiders gemiddeld een 7,8. Nyenrode en The Academy scoren het hoogst, met een 8,1 als gemiddeld cijfer. De cursisten zijn over het algemeen zeer tevreden over de docenten (gemiddeld gewaardeerd met een 8,0). Voor de lesstof hebben cursisten gemiddeld een 7,6 over, de trainingsfaciliteiten worden gemiddeld met een keurige 7,8 beoordeeld.

Lees meer over Loopbaan OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.