Management

Artificial Intelligence
Micky Adriaansens

Kabinet wil bedrijfsleven laten experimenteren met lossere regels voor AI

Toezicht op toepassingen AI blijft grote zorg van Tweede Kamer.

Micky Adriaansens © Rijksoverheid,  Olivier Middendorp
26 januari 2023

Toezicht op toepassingen AI blijft grote zorg van Tweede Kamer.

Minister Micky Adriaansens van Economische zaken kijkt met de toezichthouders hoe het bedrijfsleven meer mogelijkheden kan krijgen om te experimenteren met kunstmatige intelligentie door de instelling van zogeheten regulatory sandboxes. Dat zijn goed gemonitorde proefprojecten waarin bedrijfsleven en wetgevers de kans krijgen te leren over toepassingen die schuren met de huidige wetgeving.

De minister maakte gisteren in een kamerdebat over Kunstmatige Intelligentie duidelijk een 'believer' te zijn in dergelijke sandboxes. "We denken dat daarmee een goede verbinding gemaakt kan worden met MKB. We willen met name dat ondernemers daar hun kans in kunnen gaan benutten." De toezegging kwam op een vraag van VVD-parlementariër Queeny Rajkowski die de sandboxes ziet als een van de manieren waarmee Nederland een koploper kan worden in het toepassen van AI. "We moeten stappen durven zetten, ook met datadeling. Wij hechten natuurlijk aan de AVG, maar het gaat ons om dingen die wel mogen maar die ondernemers nu niet durven. doen."

Minister Adriaanse zegde ook toe in de komende dataverordening meer duidelijkheid te creëren over de gebruiksrechten van data in producten en diensten zoals clouddiensten en internet of things.

Toezicht blijft een heikel punt

Een ander heikel punt voor de parlementariërs van PVV, VVD en Groen Links is hoe het toezicht op de toepassing van kunstmatige Intelligentie nu is geregeld. Het kabinet heeft besloten geen aparte toezichthouder in te stellen voor Kunstmatige intelligentie, maar de taken te verdelen over verschillende toezichthouders, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de coördinerende rol krijgt. Alle drie de partijen maken zich ernstig zorgen over de beschikbare capaciteit, de bevoegdheden en de financiering bij de AP. Kauthar Bouchallikht van GroenLinks: "Ik hoop niet [...] dat we over een jaar moeten constateren dat er toch wat bij had gemoeten."

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitale Zaken probeerde die zorgen weg te nemen door te stellen dat er overleg was geweest met de AP en dat daaruit is gebleken dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor die taak. "We hebben overigens ook voor de overige taken van de autoriteiten met coalitieakkoord extra middelen gegeven aan de AP. Het is altijd belangrijk om te blijven controleren of dit voldoende is." De staatssecretaris denk dat het wellicht begin volgend jaar - als de AP een jaar met de nieuwe taken heeft gewerkt - een goed moment is om een evaluatie te doen.

Algoritmeregister in 2024 verplicht

Bouchallikht maakt zich ook zorgen over het algoritmeregister. "Ik ben blij dat er meer transparantie komt over de gebruikte algoritmes en over de effecten van deze algoritmes. Het is wel zorgelijk dat er een uitzondering komt voor algoritmes die gebruikt worden voor rechtshandhaving." Ook merkte Hind Dekker-Abdulaziz van D66 op dat nog steeds niet duidelijk is wanneer het algoritmeregister wettelijk verplicht wordt gesteld.

Van Huffelen zegt dat dit op zijn vroegst in 2024 het geval is. Verder is het de bedoeling dat overheden zoveel mogelijk van hun algoritmen registeren, maar zijn er hoogrisico-algoritmen die niet bij bijvoorbeeld Defensie die niet openbaar kunnen worden gemaakt. Die staan overigens wel onder controle van de toezichthouders.

1
Reacties
Frank van Zanten 26 januari 2023 20:27

Bouchallikht maakt zich ook zorgen over het algoritmeregister. "Ik ben blij dat er meer transparantie komt over de gebruikte algoritmes en over de effecten van deze algoritmes. Het is wel zorgelijk dat er een uitzondering komt voor algoritmes die gebruikt worden voor rechtshandhaving."

Helaas begrijpt deze mevrouw helemaal niets van rechtshandhaving en het feit dat criminelen zich een deuk zullen lachen als de politie haar algoritmes voor opsporing moet publiceren. Hoe dom kun je zijn. Advocaten wilden ook al de chatberichten als invalide bewijs verklaren. En dan klagen over teveel zware misdaad en miljarden ook coke winsten. Wat een onkunde en naïviteit en verzuipen in partijdogma's.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.