Management

Security
knops

Kabinet wil af van wildgroei internetdomeinen overheid

'Burgers herkennen digitale overheid niet goed'

Raymond Knops © Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Arenda Oomen
25 maart 2021

'Burgers herkennen digitale overheid niet goed'

Het Rijk maakt een plan van aanpak waarmee de internetdomeinen van de overheid beter herkenbaar, veiliger en toegankelijker worden. Uit onderzoek naar herkenbaarheid en vertrouwen blijkt dat burgers moeite hebben om de digitale overheid te herkennen.

Staatssecretaris Knops meldt in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van informatieveiligheid dat een wildgroei aan internetdomeinen van de overheid leiden tot een herkenbaarheidsprobleem van de digitale overheid. Dat heeft als gevolg dat burgers websites van de overheid niet herkennen of vertrouwen.

Burgers en ondernemers hebben daarnaast positief gereageerd op het idee van één domeinnaamextensie, zoals in veel andere Europese landen al is ingevoerd. Ook communicatie via één overheidsdienstenportal laten verlopen zoals mijn.overheid.nl lijkt veel burgers een goed idee, zo blijkt uit recent onderzoek. De resultaten bevestigen volgens Knops de behoefte aan één landelijke website waarop informatie en transacties met de overheid bijeen worden gebracht.

Plan van aanpak

De CIO Rijk heeft een start gemaakt met plan van aanpak voor de verbetering van de beheersing van internetdomeinen, zodat beter gestuurd kan worden op het voldoen aan verplichte kaders en richtlijnen op het gebied van veiligheid en digitale toegankelijkheid, zo schrijft Knops.

Er wordt daarnaast gewerkt aan gezamenlijke afspraken op gebied van domeinnamen met het Forum Standaardisatie. Bij die afspraken worden ook eerdere onderzoeken naar herkenbaarheid en betrouwbaarheid van overheidswebsites en e-mails betrokken.

In de brief meldt Knops verder dat er meer wordt ingezet op het oefenen met cybersecurity-incidenten bij de systemen van overheden en op crisisbeheersing. Onder meer de Citrix-kwestie vorig jaar en de ransomware-aanvallen op de gemeenten Hof van Twente, Lochem en de Universiteit van Maastricht toonden volgens Knops aan dat de afhankelijkheid van digitale dienstverlening en systemen de samenleving kwetsbaar maakt.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.