Loopbaan

Branche
Wat leren we onze kinderen?

IT-onderwijs van de toekomst: programmeren versus mediawijsheid

Ouders, leraren, IT'ers en de IT-branche zijn het niet eens over het IT-onderwijs van de toekomst.

Romeins fresco, 45-100 n.Chr., Pompeï © CC0 - Public Domain
8 februari 2018

Ouders, leraren, IT'ers en de IT-branche zijn het niet eens over het IT-onderwijs van de toekomst.

Welke digitale vaardigheden willen we onze kinderen leren? Moeten ze 'computationeel leren denken', zoals Prins Constantijn als ambassadeur van StartupDelta bijna wel moet zeggen? Of is 'mediawijsheid' wel genoeg?

De PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, is voorstander van een brede invulling van digitale geletterdheid. Basisvaardigheden ICT, informatievaardigheden, naast mediawijsheid en ook computational thinking zouden allemaal deel moeten uitmaken van het curriculum. De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) heeft recent de mening van 1.195 ouders en 456 leraren over IT-les in het basisonderwijs onderzocht. De organisatie ondersteunt verschillende initiatieven die kinderen helpen beter online wegwijs te worden.

Mediawijsheid het belangrijkst

82 procent van de ondervraagden vindt dat kinderen digitale vaardigheden op school moeten leren, liefst als onderdeel van de bestaande lessen. AG Connect ondervroeg in augustus bijna 1300 IT'ers; van hen vindt 85 procent dat. Ouders en leraren zijn het eens: mediawijsheid is de belangrijkste vaardigheid. SIDN definieert dat als 'veilig om kunnen gaan met online media'.

SIDN-onderzoek Digitale vaardigheden in het onderwijs, januari 2018

Een kwart van de leraren geeft aan dat digitale vaardigheden op dit moment geen onderdeel uitmaken van hun lesprogramma. Gebrek aan tijd (61 procent), kennis en geld zijn de redenen die ze daarvoor noemen. Op driekwart van de scholen wordt er dus al wel aandacht aan besteed. Opvallend is dat niet alle ouders dat weten: 61 procent geeft aan dat zijn of haar kinderen digitale les krijgt, 17 procent heeft geen idee.

In het huidige onderwijs nemen basisvaardigheden de belangrijkste plaats in, gevolgd door informatievaardigheid. Maar een derde van de ouders en een kwart van de leraren vindt informatievaardigheid (kunnen omgaan met informatie die online beschikbaar is) niet zo belangrijk.

Computational thinking het belangrijkst

CodePact, een coalitie van meer dan 60 partijen gelieerd aan StartupDelta, bepleit juist dat ‘computational thinking structureel onderdeel van het curriculum wordt, ook in het basisonderwijs. Ook de door AG Connect ondervraagde IT-ers zijn daar voorstander van, al vindt maar 3 procent van hen dat kinderen 'keihard moeten leren programmeren'.

Leraren en ouders zijn het dus wel min of meer eens, maar IT'ers hebben een ander beeld van wat er op de basisschool onderwezen moet worden. Ongeveer een kwart van de ouders en leraren vindt dat onderwijs in digitale vaardigheden door een externe partij moet worden aangeboden. Om de kloof te dichten en de toch al overvraagde leraren te ontlasten valt daar voor techbedrijven dus nog een wereld te winnen.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.