Loopbaan

Carriere
ICT in de klas

Onderzoek AG Connect: ICT moet verplicht vak worden

Zonder ICT slechtere beroepskansen

31 augustus 2017

Zonder ICT slechtere beroepskansen

ICT moet een verplicht vak worden op school. Dat vindt een overweldigende meerderheid van de ICT'ers.

Zij zijn het roerend eens met Neelie Kroes die programmeren “het lezen en schrijven van de toekomst noemt”. Ze zijn ervan overtuigd dat het de beroepskansen van kinderen schaadt als ze niet al jong opgeleid worden in ICT. Bovendien is het goed omdat er in de toekomst veel ICT'ers nodig zijn. De kans dat kinderen voor een beroep in dit vakgebied kiezen, is groter als ze al vroeg met het vakkennis hebben gemaakt.

Dat blijkt uit onderzoek van AG Connect onder bijna 1300 ICT'ers. Van hen vindt 85 procent dat de politiek moet afdwingen dat binnen een paar jaar informatica/programmeren/digitale geletterdheid dan wel computational thinking een verplicht vak is in het basisonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs wil zelfs 95 procent dit vak verplicht stellen. En dat moet binnen drie jaar gebeuren. Bijna de helft vindt zelfs dat het al komend schooljaar (2018/2019) ingevoerd moet worden als verplicht vak.

Hoewel men vindt dat de politiek dit moet doordrukken, heeft de overgrote meerderheid, 84 procent, er geen vertrouwen in dat politici dit ook echt zullen doen. Ruim twee derde gelooft niet dat de Nederlandse politici beseffen hoe belangrijk dit is.

VNO-NCW heeft goede hoop

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, pleit al een paar jaar voor de invoering van ICT als verplicht vak. “Wij hebben goede hoop dat een nieuw Kabinet dit omarmt en wachten de voorstellen af. We hebben afgelopen jaar met een coalitie van meer dan 60 partijen uit alle geledingen van de maatschappij bepleit dat ‘computational thinking’ structureel onderdeel van het curriculum moet zijn op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. Dus niet alleen keihard programmeren, maar juist ook breder.” De overgrote meerderheid van de lezers van AG Connect die aan het onderzoek hebben meegedaan is hier ook voorstander van. De Boer noemt het “goed om te zien dat zij ons pleidooi ondersteunen. Wij zullen aandacht blijven vragen voor deze belangrijke zaak. Want alleen door dit soort maatregelen kan straks iedereen mee in de digitale transitie, en kan Nederland zelfs een koppositie innemen. Dit zijn 21st-century skills zoals ze dat noemen die een absolute must zijn!”

Er is het zeer realistische risico dat Nederland achter zal raken bij de ons omringende landen, waar ICT, danwel programmeren inmiddels wèl een verplicht vak is. Voorbeelden zijn Groot-Brittannië, Tsjechië, Polen, Portugal en Griekenland.

Niet puur programmeren

De PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, is echter een groot tegenstander van programmeren als verplicht vak op de basisschool. Die vindt dat te beperkt en ziet meer in een bredere invulling om digitale geletterdheid te vergroten: basisvaardigheden ICT, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. De PO-raad verzet zich tegen de wens van onder meer CodePact omdat als de politiek gehoor zou geven aan deze lobby “dat betekent dat het bedrijfsleven het curriculum van het onderwijs bepaalt en dat is onwenselijk.”

De coalitie van 60 partijen waar De Boer voor spreekt pleit echter ook niet meer puur voor leren programmeren maar voor een bredere invulling van het vak ICT in de vorm van computational thinking.Ook van de ICT-ers die aan het onderzoek deelnamen, vindt maar 3 procent dat een kind gewoon “keihard moet leren programmeren.” 70 procent ziet graag een combinatie van basisvaardigheden IT, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking.

Ruim een kwart heeft bij het bepalen van de school mee laten spelen dat daar ICT-kennis wordt bijgebracht. Wie dat niet heeft laten meespelen geeft als belangrijkste reden aan dat er geen school in de buurt is, die dat aanbiedt. Maar over de invulling van dit vak zoals dat nu gebeurt, is maar 12 procent tevreden. Men vindt vooral dat er te weinig uren aan besteed worden. Maar ook vindt een kwart het lesmateriaal te ouderwets.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.