Loopbaan

Carriere
werk

IT-bedrijven voelen personeelstekort steeds meer

Aantal bedrijven met een personeelstekort loopt sinds begin 2016 snel op.

17 augustus 2017

Aantal bedrijven met een personeelstekort loopt sinds begin 2016 snel op.

Nederlandse bedrijven- en met name IT-bedrijven - hebben steeds meer moeite met het vinden van geschikte arbeidskrachten. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Uit nieuwe cijfers van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) van bovengenoemde partijen blijkt dat aan het begin van het derde kwartaal één op de zes ondernemers personeelstekort als een belemmering zegt te ervaren voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten. De toenemende vraag naar geschikt personeel valt samen met de gestaag aantrekkende economie. Dit komt ook tot uiting in het ondernemersvertrouwen, dat staat op het hoogste niveau sinds eind 2008.

Sinds begin 2016 loopt het aantal bedrijven met een personeelstekort op. Aan het begin van het derde kwartaal gaf 16 procent van de ondernemers aan een tekort aan arbeidskrachten te ervaren, een jaar eerder was dat 7 procent.

Grote verschillen tussen sectoren

Voor de sector informatie en communicatie (hoofdzakelijk IT-bedrijven) liep dit percentage op van 17,1 procent vorig jaar naar 22,9% nu. Ook de zakelijke dienstverlening heeft veel last van een tekort aan arbeidskrachten. In deze sector geeft één op de vier ondernemers aan dit als een belemmering te ervaren. In de detailhandel en de delfstoffenwinning speelt dit minder. In die sectoren heeft slechts 5 procent van de ondernemers last van een tekort aan arbeidskrachten.

Verdere groei werkgelegenheid verwacht

Het CBS meldde eerder al dat in het tweede kwartaal het aantal openstaande vacatures in nagenoeg alle bedrijfstakken verder is toegenomen. Van de ondernemers verwacht 22 procent personeel aan te trekken in het derde kwartaal en voorziet 7 procent een krimp van het personeelsbestand. In bijna alle sectoren is de verwachting met betrekking tot de personeelssterkte fors verbeterd.

Ondernemersvertrouwen op hoog niveau

De grotere vraag naar personeel hangt onder andere samen met de aanhoudende groei in bedrijvigheid van het bedrijfsleven. Het ondernemersvertrouwen is met 15,9 het hoogst sinds het begin van de meting eind 2008. In de bouwnijverheid en groothandel is het vertrouwen onder de ondernemers het grootst. Maar ook in de sector waar IT-bedrijven onder vallen (Informatie en Communicatie) groeide het vertrouwen van 17,1 naar 23,4%.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.