Beheer

Carriere
cubicles

Info-overvloed raakt meer Nederlandse werknemers

Ruim twee miljoen werkenden hebben last van informatie-overvloed.

11 april 2019

Ruim twee miljoen werkenden hebben last van informatie-overvloed.

Veel Nederlandse werknemers hebben in 2018 een overvloed aan informatie op de werkvloer ervaren. Zeker 28 procent (ruim 2,1 miljoen mensen) van de werknemers zegt dat zij daarom vaak moeite hadden om deze informatie te verwerken. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksinstituut TNO op basis van onderzoek. In 2014 ging het nog om 25 procent.

De overlast wordt veroorzaakt door mails, telefoon en app-berichten (in de volksmond 'appjes' genoemd) die binnenkomen op de werkvloer. Ook informatie uit gesprekken met collega's wordt werknemers vaak te veel. Het percentage werkenden dat last van deze informatieovervloed heeft, is onder hoogopgeleiden drie keer zo hoog als onder mensen die laagopgeleid zijn. Het verschil tussen mannen en vrouwen is nihil.

Vooral managers en ICT'ers

Managers staan bovenaan de ranglijst van beroepen die kampen met een stortvloed aan informatie. Van hen zegt 46 procent zoveel info tot zich te krijgen, dat het nauwelijks meer te verwerken is. Met name in de zorg, onderwijs en ICT-sector ervaren zij overlast, meldt het CBS. Daar is het zelfs bijna 6 op de 10 werknemers die de inkomende stroom informatie nauwelijks aankunnen.

ICT'ers staan op de tweede plaats wat betreft het ervaren van informatieovervloed. Bij ICT-beroepen als databank- en netwerkspecialist hebben relatief veel werknemers moeite met alle informatie die op ze afkomt. Bij werknemers in dienstverlenende, agrarische en transportberoepen komt informatieovervloed relatief weinig voor. Het is niet alleen de relatief schaarse ICT-medewerker die hier last van heeft; ook werkgevers kunnen indirect last ondervinden. Uit het onderzoek van CBS en TNO komt namelijk ook naar voren dat informatie-overload meeweegt voor de werkwaardering.

Informatie-overload naar beroepsklasse

Werkwisseling overwogen

Van de werknemers die vaak of altijd moeite hebben om alle informatie op het werk te verwerken, is een kleiner deel (66 procent) tevreden over hun arbeidsomstandigheden dan van degenen die aangeven dat hier nooit of soms sprake van is (75 procent). Ook heeft een groter deel de wens om een nieuwe werkgever te zoeken: 57 procent heeft het afgelopen jaar nagedacht over ander werk en 30 procent heeft daadwerkelijk iets ondernomen om een andere baan te vinden. Bij werknemers die geen of weinig moeite hebben met de hoeveelheid informatie op het werk gold dit voor respectievelijk 44 en 24 procent.

Voor het onderzoek van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018, samen uitgevoerd door CBS en TNO zijn 60.000 werknemers van tussen de 15 en 75 jaar ondervraagd. Het resulterende rapport is gratis te downloaden.

CBS-onderzoeker Tanja Traag geeft meer cijfers over werkverstorende e-mails, telefoontjes en app-berichten:

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.