Loopbaan

Carriere
Opleiding

ICT-opleidingen populair onder Wajongers

ICT-scholing duurt vaak zes maanden tot een jaar.

7 april 2021

ICT-scholing duurt vaak zes maanden tot een jaar.

ICT-opleidingen zijn populair onder mensen met een arbeidsbeperking. Zeker mensen met een Wajong-uitkering blijken vaak voor een dergelijke opleiding te kiezen. Dat blijkt uit onderzoek van het UWV naar de eigen scholingsprogramma's.

Mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen als de WGA of de Wajong kunnen via het UWV scholing krijgen om terug te keren op de arbeidsmarkt. Die scholing is nodig omdat deze mensen vaak moeite hebben met re-integratie. WGA'ers kunnen volgens het UWV vaak niet terugkeren in hun oude beroep en/of hebben beperkte digitale en/of taalvaardigheden. Wajongers hebben vaak geen startkwalificatie of een laag opleidingsniveau. 

Volgens het onderzoek van het UWV volgt jaarlijks ongeveer 1% van de uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking en arbeidsvermogen scholing. ICT-opleidingen - zowel op hbo- als mbo-niveau - blijken onder hen populair te zijn: deze opleidingen komen bij alle arbeidsongeschikten in de top 10 van meest voorkomende opleidingen voor. Het zijn echter vooral de Wajongers die voor een ICT-opleiding kiezen: 9% van de mensen met deze uitkering die via het UWV scholing krijgen, kiest voor een dergelijke opleiding. Daarmee komen ICT-opleiding op de derde plaats van meest voorkomende opleidingen onder Wajongers. Vaak gaat het dan om een cursus software testen of ontwikkelen. 

Onder WGA'ers zijn ICT-opleidingen iets minder populair, maar staan ze nog wel in de top 10. Van de groep mensen met een gedeeltelijke WGA-uitkering kiest 3% voor een ICT-opleiding, onder mensen met een volledige WGA-uitkering is dat 4%. WGA'ers kiezen echter veel vaker voor zorgopleidingen en taxiopleidingen. 

Salary Survey
DOE MEE AAN ONS SALARISONDERZOEK!

Wat vind jij belangrijk in een baan? Hoe heeft de coronacrisis jouw positie op de arbeidsmarkt beïnvloed? En hoe verdien je ten opzichte van je collega's en concurrenten in hetzelfde vakgebied?

AG Connect en Berenschot onderzoeken deze en andere vraagstukken in de jaarlijkse Salary Survey. Doe mee en maak kans op mooie prijzen! 

Scholing leidt tot werk

Volgens de cijfers van het UWV leidt scholing vaak ook daadwerkelijk tot een baan. Bijna 60% van de mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering die tussen 2012 en 2018 via het UWV scholing volgden, heeft ook betaald werk gevonden. Maar niet iedereen behoudt dat werk ook voor langere tijd, waardoor het aantal werkenden uiteindelijk rond de 44% blijft hangen. 

Experts vinden volgens het UWV dan ook dat scholing vaker ingezet moet worden bij deze groep mensen. Toch wordt het nu slechts beperkt ingezet, bijvoorbeeld omdat er vanuit het UWV vooral gekeken wordt naar de snelste weg naar werk en WGA'ers vaak niet zelf het initiatief tot scholing nemen. Bovendien hebben WGA'ers vaak meer begeleiding nodig dan een Leerwerk-loket kan bieden, wat betekent dat er samenwerking met UWV-professionals nodig is tijdens de begeleiding.

Het UWV heeft voor 2021 ook een aantal initiatieven geformuleerd voor de korte termijn. De organisatie wil meer adviseurs opleiden tot expert op het gebied van scholing en het scholingsaanbod uitbreiden. Daarnaast volgt aan het einde van 2021 of aan het begin 2022 een kleinschalige pilot waarin op regionaal niveau wordt beproefd wat er aanvullend nodig is om daadwerkelijk meer leer-werkcombinaties in te zetten voor WGA'ers. 

Lees meer over
Lees meer over Loopbaan OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.