GroenLinks: ICT voor politieke participatie en efficiëntere zorg

29 augustus 2012
Ook GroenLinks heeft in zijn verkiezingsprogramma behoorlijk wat aandacht voor IT-gerelateerde onderwerpen. Zo moet IT burgers meer bij de politiek gaan betrekken en efficiëntere zorg opleveren. Ook moet er een brede meldplicht voor datalekken komen en hoge boetes voor privacyschenders.

GroenLinks wil een landelijk EPD onder voorwaarde dat de privacy en instemming van de patiënt is gewaarborgd. Ook moeten patiënten de regie over eigen gegevens houden. Het landelijk schakelpunt voldoet niet in de ogen van GroenLinks. E-Healthoplossingen bieden kansen op efficiëntere zorg en moeten verder worden ontwikkeld.

Wet op vrijheid van informatie

De overheid moet van GroenLinks transparant worden. De partij van Jolande Sap wil dat er een Wet op vrijheid van informatie komt, waarin het recht op vrije digitale toegang tot informatie van de publieke sector wordt vastgelegd. Ook moet er een plicht tot snelle openbaarmaking voor (semi-)overheden komen. Classificatie van overheidsdocumenten als staatsgeheim wordt aan strengere regels gebonden en periodiek onafhankelijk getoetst.

Open data, open standaarden en open source

Het recht op hergebruik van open data van de overheid moet volgens GroenLinks worden vastgelegd. Er moet een plicht tot het verschaffen van brede machineleesbare toegang komen, bij voorkeur op basis van open standaarden. Dit moet ook gelden voor publieke, culturele, audiovisuele en wetenschappelijke collecties. Technologieën om mensen in de gaten te houden op wie geen verdenking rust, zoals slimme camera’s, worden alleen bij uiterste noodzaak ingezet, na een strikte mensenrechtentoets, stelt GroenLinks.

GroenLinks schrijft in zijn verkiezingsprogramma ook dat de mogelijkheden van online informatievoorziening en samenwerking gebruikt moeten worden om burgers meer bij de politiek te betrekken. De overheid moet op dit punt gaan experimenteren en bestaande initiatieven ondersteunen.
De overheid moet netneutraliteit waarborgen, liefst op Europees niveau, schrijft GroenLinks. Iedereen heeft recht op vrije toegang tot het hele internet, zonder filters of blokkades. Websites mogen van GroenLinks niet zonder rechterlijke toetsing kunnen worden gedwongen informatie te verwijderen. Sociale netwerken morgen alleen informatie verwijderen op grond van transparante en consequent toegepaste criteria. Registratie bij internetdiensten onder een pseudoniem moet mogelijk blijven, stelt GroenLinks. De vrijheid van meningsuiting en het brief- en telefoongeheim gelden ook voor digitale communicatie via internet, e-mail en directe berichten via sociale media. Het communicatiegeheim moet zich uitstrekken tot verkeersgegevens en opgeslagen communicatie.

Cybersecurity

Cybersecuritybeleid moet geen vals gevoel van veiligheid oproepen en het digitale domein daadwerkelijk veiliger maken. Daarom moet dit beleid uitgaan van reële en verifieerbare dreigings- en risicoanalyses en grondrechten respecteren. De noodzaak van nieuwe bevoegdheden moet vooraf zijn aangetoond.
De bewaartijd voor verkeersgegevens van internet- en telefoongebruikers moet in Nederland worden verkort tot het Europese minimum van een half jaar, vindt GroenLinks. De regering moet zich in Europa sterk maken voor volledige afschaffing van de bewaarplicht.

‘Privacy by design’

Privacy en persoonsgebonden gegevens verdienen betere wettelijke bescherming, zowel op nationaal als Europees niveau. Digitale informatiesystemen, diensten en producten worden zo ontworpen dat alleen noodzakelijke informatie wordt opgeslagen, voor een beperkte tijd, een vooraf beschreven doel en waar mogelijk anoniem. Burgers en consumenten krijgen inzicht in het gebruik van hun persoonsgegevens. Bedrijven mogen die gegevens in beginsel alleen na toestemming en tijdelijk gebruiken.

Meldplicht datalekken en hoge boetes

GroenLinks wil dat er een brede meldplicht voor datalekken komt, met hoge boetes voor bedrijven en instellingen die nalatig zijn geweest bij het beschermen van persoonsgegevens. “De overheid verplicht zich tot maximale inspanningen om de gevolgen van identiteitsdiefstal voor slachtoffers te minimaliseren.” De publieke sector moet waar mogelijk open standaarden en open source software gebruiken. De overheid bevordert de toepassing ervan ook buiten de publieke sector.

Als het aan GroenLinks ligt keert Nederland zich tegen octrooien op software. Het antipiraterijverdrag ACTA wordt niet ondertekend. Er komt geen downloadverbod. Hyperlinken en embedden blijft vrij. Het huidige auteursrecht sluit te slecht aan op de digitale samenleving en moet van GroenLinks worden aangepast. Ook de thuiskopieheffing moet gemoderniseerd worden.

Lees hier het verkiezingsprogramma van GroenLinks [PDF].

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.