Beheer

IT beheer
Grapperhaus

Grapperhaus wil geen onderzoek naar kwetsbare 112 ICT

Bestaand verbetertraject voor "sterk verouderde ICT" bij 112 zou voldoende zijn.

Ferdinand Grapperhaus © Rijksoverheid
22 november 2021

Bestaand verbetertraject voor "sterk verouderde ICT" bij 112 zou voldoende zijn.

Het advies van toezichthouders om een onderzoek uit te voeren naar de ICT van de 112-meldkamers krijgt vooralsnog geen opvolging. Dat advies van september omvat ook een algehele doorlichting van het 112-systeem inclusief de ICT-infrastructuur. Demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid kiest echter voor voortzetten van "het reeds ingezette ICT-verbetertraject".

De demissionaire bewindsman stelt dat die lopende operatie om de ICT van 112 te verbeteren "ervoor moet zorgen dat de meldkamervoorzieningen worden doorgelicht en geharmoniseerd". Hij schrijft dit in zijn antwoorden op Kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van de melding dat problemen met kwetsbare 112-meldkamers na zes jaar nog altijd niet zijn opgelost. De problemen waar toezichthouders in 2015 al op wezen, omvatten naast personeelstekort ook verouderde ICT.

Weinig aan gedaan

Hoewel de toezichthouders zes jaar geleden al concludeerden dat de regionale meldkamers voor 112-oproepen zeer kwetsbaar zijn, is in 2019 nog gebleken dat de aanbevelingen die in 2015 zijn gedaan niet of nauwelijks zijn opgevolgd. In een brandbrief die toezichthouders (de Inspectie Justitie en Veiligheid en het Agentschap Telecom) in september dit jaar hebben gestuurd, melden zij dat de aanbevelingen nu nog steeds niet of in zeer beperkte mate zijn opgevolgd.

Demissionair minister Grapperhaus antwoordt nu dat het verzoek om een groot onderzoek naar ook de ICT-voorzieningen niet apart gehonoreerd gaat worden. Hij geeft aan dat ervoor is gekozen om het lopende ICT-verbetertraject aan te houden. "Ten aanzien van de ICT-infrastructuur loopt er naar aanleiding van verstoringen in een aantal meldkamers sinds vorig jaar een verbetertraject, onder sturing van de multi-governance. Ik heb uw Kamer hierover geïnformeerd in mijn brief van 25 september 2020."

Stevige storing

"Doel van dit verbetertraject is om de oorzaak van de verstoringen weg te nemen en maatregelen te treffen voor een stabiel IV-ICT [informatievoorziening-ICT - red.] voor de meldkamers." Het 112-systeem heeft in juni 2019 een grote storing meegemaakt. Toen was, door een grote telefoonstoring bij KPN, niet alleen 112 ruim drie uur uit de lucht, maar ook het gewone telefoonnummer van de politie. Justitie heeft daar slecht op gereageerd, aldus betrokken inspectiediensten. Ook bleek kort na die storing al dat er nooit goed op is geanticipeerd.

Grapperhaus schrijft nu in zijn antwoorden dat het werk aan stabilisering van de ICT voor 112 al wel enige vorderingen heeft gemaakt. "In dit verband is het goed om te melden dat meldkamers elkaar nu kunnen vervangen indien nodig. In de praktijk is bij meerdere situaties en incidenten aangetoond dat dit de continuïteit kan versterken. In de praktijk worden de uitwijkprocedures geoefend om de werking hiervan blijvend te kunnen borgen. Over het verbetertraject ICT zal ik uw Kamer informeren in de volgende voortgangsbrief meldkamers in het voorjaar van 2022."

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.