'Gebruikers willen best wel zuinige software'

8 juni 2011
Als er specifiek naar gevraagd wordt, realiseren gebruikers zich wel dat software vaak meer energie gebruikt dan nodig is. Over het algemeen zijn gebruikers wel 'in' voor zuinige software. Dit bleek uit een enquête die is gehouden door het Consortium Green IT en de Software Improvement Group (SiG).

Het besef, dat verkeerd geschreven software de computer veel meer werk laat doen dan nodig is, is bij de meeste mensen latent aanwezig. Door een enquête is getracht om te weten te komen wat de gebruikers zich voorstellen bij software met een kleine CO2-voetafdruk. Gisteren werden de eerste resultaten gepresenteerd door onderzoeker Miguel Ferreira van SiG.

De "Green Software Awareness Survey" is ingevuld door 88 mensen van over de hele wereld, gebruikers maar ook ontwikkelaars van software. Onder hen mensen die pas sinds kort met software bezig zijn (1 jaar ervaring) en een paar oude rotten in het vak (40 jaar ervaring). "De eerste vraag werd overweldigend positief beantwoord. We wilden weten of mensen dachten dat het mogelijk was om een programma te herschrijven zodat het minder energie zou vragen om het te draaien. Daarop antwoordde maar liefst 98 procent met een volmondig ja", zegt Ferreira.

Hoeveel besparing is mogelijk?
De volgende vraag werd al wat specifieker; de deelnemers moesten aangeven hoeveel zuiniger een pakket gemaakt zou kunnen worden. Met andere woorden: wat is het energiebesparende effect van een aanpassing aan de code? De antwoorden luidden:

  • geen: 2 procent
  • gering: 18 procent
  • gemiddeld: 30 procent
  • groot: 40 procent
  • zeer groot: 10 procent

Slechts één op de vijf ondervraagden denkt dat aanpassen van de software weinig tot geen effect zal hebben. De meerderheid denkt er anders over. "Zo'n 60 procent vindt de aanschaf van zuinig werkende software een goede investering voor de toekomst. Maar in de praktijk blijkt 83 procent van de mensen zich niet te bekommeren om het energieverbruik van de software. Bij onderhandelingen over nieuwe applicaties komt het onderwerp energie maar in een magere 9 procent van de gevallen op tafel, en dan vaak nog zijdelings", zegt Ferreira.

De meeste mensen zouden graag zien dat moderne software wordt voorzien van een start/stop-schakelaar, net zoals bij auto's. Op het moment dat bepaalde delen van een systeem niet gebruikt hoeven te worden, zouden deze door de software uitgeschakeld dienen te worden. Ferreira: "De enquête was niet alleen nuttig voor het vergaren van ervaringen en meningen, het bleek sommige deelnemers ook de ogen te hebben geopend. Een van de ondervraagden gaf toe, dat hij dit onderwerp nog nooit op deze manier had bekeken."

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.