Management

Branche
geld

Flinke stijging premies cyberverzekeringen door ransomware

Verzekeraars voeren nu veel uitvoeriger acceptatieproces. 

© Shutterstock
26 april 2022

Verzekeraars voeren nu veel uitvoeriger acceptatieproces. 

Premies voor cyberverzekeringen stijgen flink na ransomware-aanvallen De gemiddelde stijging van premies voor cyberverzekeringen is in december 2021 met 137,3% toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit het wereldwijde rapport van verzekeraar Aon.

De stijging zou te maken hebben met het aantal ransomware-aanvallen dat sinds 2019 maar liefst drie keer zo groot is geworden. Dat wordt duidelijk uit het rapport 2022 Errors & Omissions and Cyber Market Review van Aon. Het acceptatieproces voor cyberverzekeringen is daarnaast vele malen arbeidsintensiever dan in eerdere jaren.

Prijsstijgingen dit jaar

Aon meldt dat er prijsstijgingen aankomen in 2022, waarbij er met name in de eerste helft van het jaar een stijging wordt verwacht. In de tweede helft gaat Aon uit van een lichte stabilisatie. “De enorme toename van ransomware-aanvallen zorgt ervoor dat het acceptatieproces van cyberverzekeraars steeds uitvoeriger en arbeidsintensiever is geworden in vergelijking met voorgaande jaren”, zo melden de rapporteurs in een persbericht.

Het aantal claims op cyberverzekeringen neemt sinds 2018 enorm toe, zo maakt het rapport duidelijk. De ontwikkeling is ontstaan door ransomware-aanvallen die vanaf begin 2019 tot eind 2021 met meer dan drie keer zoveel toenamen. Toch lijkt het zwaartepunt inmiddels achter de rug. In 2021 daalde het aantal cyberclaims licht ten opzichte van het zwaartepunt in de afgelopen jaren. Dat lag in de laatste maanden van 2020.

Tot wel 250%

De ontwikkelingen beïnvloeden volgens Aon het prijsniveau van cyberverzekeringen. De premiestijging nam in december 2021 toe met 137,3% op jaarbasis. Aon stelt dat klanten in het middensegment over geheel 2021 zelfs te maken hadden met premiestijgingen van 250%.

“Begin 2021 zijn de eerste verzekeraars begonnen met een veel uitvoeriger acceptatieproces met hierin bijvoorbeeld een uitgebreide vragenlijst rondom ransomware. Bedrijven die toen al cyberverzekeringen hadden afgesloten, zaten nog als potentieel ‘slechte’ risico’s in de boeken van de verzekeraars. Halverwege 2021 waren veel bedrijven wel over op het vernieuwde acceptatieproces, waardoor verzekeraars de komende maanden de resultaten van deze strengere acceptatiecriteria verwachten, zoals bijvoorbeeld minder schades,” aldus Marie-Louise de Smit, van Aon.

Afzetten tegen cyberschade

De Smit merkt een omslag. Organisaties zetten de premie die zij betalen af tegen het gigantische risico wat ze lopen bij een cyberincident. "Dat is ook mede het gevolg van de strengere acceptatie door verzekeraars. Als een incident zich voordoet, kan de schade enorm zijn, ongeacht of het nu een aanval door criminelen betreft of een datalek. De cyberverzekering heb je gewoon nodig en wordt meer en meer gezien als een calamiteitendekking voor als die grote klapper zich voordoet.”

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.