Innovatie & Strategie

Artificial Intelligence
data

EU wil meer gemeentelijke open data met API's

'Zowel maatschappelijke als commerciële doeleinden'

4 september 2020

'Zowel maatschappelijke als commerciële doeleinden'

De EU wil dat gemeenten meer dynamische en realtime data met gebruik van API's beschikbaar gaat maken. Nederlandse gemeenten hebben de plannen inmiddels geanalyseerd en ondervinden daar mogelijk grote gevolgen van. Dat valt te lezen in een impactanalyse van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Overheden zijn verplicht om overheidsinformatie als open data beschikbaar te stellen aan burgers en bedrijven voor hergebruik. De EU wijzigde de richtlijnen voor open data, om zo in te spelen op snelle technologische ontwikkelingen. Tot op heden wordt de publieke data volgens de EU nog niet voldoende benut, waardoor kansen gemist worden.

De wijzigingen in de Europese open datarichtlijn kunnen veel gevolgen hebben voor gemeenten, zo schrijft Binnenlands Bestuur. Dit is afhankelijk van hoe de wet geïnterpreteerd wordt. Bijvoorbeeld bij het maken van afspraken over data-eigendom of wanneer Europa vraagt om data die gemeenten nog niet beschikbaar hebben.

Enkele belangrijke punten uit de analyse van VNG waar gemeenten rekening mee moeten houden zijn het beschikbaar stellen van realtime data, het vaststellen van een gemeenschappelijke Europese lijst van waardevolle datasets en het bevorderen dat data beschikbaar komt van overheidsbedrijven met een publiek belang.

Verplicht data beschikbaar stellen

De verplichting om data beschikbaar te stellen kan veel impact hebben, bijvoorbeeld op de manier waarop dat gebeurt. Als er gebruik wordt gemaakt van sensoren, moeten er goede afspraken worden gemaakt met leveranciers over data-eigendom. "Anders kunnen gemeenten tegen problemen aanlopen op het moment dat zij de betreffende sensordata als open data beschikbaar willen stellen."

De impact van een lijst van waardevolle datasets is lastig in te schatten omdat nog niet bekend is om welke datasets het precies gaat. ‘Momenteel wordt in Brussel alleen gesproken over opname van datasets van landelijke partijen, niet gemeenten.’ Als gemeenten data moeten gaan aanleveren die ze al hebben, kost dat weinig moeite. Maar het kost des te meer moeite als zij data moeten aanleveren die zij nog niet hebben verzameld.

Lees meer bij de bron.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.