Eerste fase archiefproject Sonttol is klaar

21 april 2011
Met het online zetten van 125.117 records uit de database is de eerste fase van het SontTol archiefproject afgerond. Het project is een initiatief van de Universiteit Groningen en het Friese archief Tresoar, dat is gesubsidieerd door NWO.

In de Sont Tolregisters hield de Deense overheid precies bij welke handelsschepen de Sont, de nauwe zee-engte tussen Denemarken en Zweden, passeerden. De gegevens uit de meer dan 700 dikke boeken zijn van belang voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar de opkomst en ondergang van handelssteden. De tolboeken bevatten gegevens over 1,8 miljoen doorvaarten en vormen daarmee een uiterst belangrijke bron voor de economische geschiedenis van Europa. Ze worden bewaard bij Statens Arkiver, het Deense nationale archief.

Rolfilms gescand en getranscribeerd
Het grote probleem van de registers was hun ontoegankelijkheid, enerzijds vanwege de vorm (kopieën op rolfilm), anderzijds vanwege het moeilijke handschrift en de taal (oud-Deens). Op instigatie van het Friese archief Tresoar en de Universiteit Groningen (waar veel historisch onderzoek plaatsvindt) zijn de rolfilms gescand en zijn de opnamen stuk voor stuk getranscribeerd. Dit werk is gedaan door Breed Zorggroep, een sociale werkplaats uit Nijmegen.

Database vanaf vandaag online
Het project is grotendeels gefinancierd door NWO, met bijdragen van enkele culturele fondsen. De gegevens uit de database kunnen vanaf vandaag online worden geraadpleegd. In eerste instantie betreft het de doorvaarten uit de jaren 1787-1799. In de komende maanden zal de database steeds worden aangevuld met nieuwe transcripties. Uiterlijk in 2013 zullen alle 1,8 miljoen doorvaarten online te raadplegen zijn. 

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.