Loopbaan

Carriere
onderwijs

Dit vinden studenten de beste mbo-ICT-studies voor 2022

Zes ICT-opleidingen op mbo uitzonderlijk goed beoordeeld.

23 december 2021

Zes ICT-opleidingen op mbo uitzonderlijk goed beoordeeld.

ICT-studenten op het mbo zijn best kritisch over hun opleidingen, blijkt uit de Keuzegids mbo 2022. Zo vinden ze vaak dat ze slecht voorbereid zijn op een baan. Maar er zijn ook studies die wél uitblinken, zo menen studenten.

In de Keuzegids mbo is ieder jaar te zien hoe studenten de verschillende mbo-opleidingen van Nederland beoordelen. Op basis van studentoordelen uit de JOB-monitor 2020, studiesuccescijfers van DUO en de MBO Raad, en rapporten van de onderwijsinspectie bepaalt de Keuzegids welke studies het beste en het slechtste scoren.

Ondanks de voortdurende pandemie en het vele online onderwijs, lijken studenten toch wat positiever dan een jaar terug. Maar liefst zes opleidingen kregen een score hoger dan 75 punten op een schaal van 100, wat betekent dat ze de stempel ‘topopleiding’ krijgen. Vorig jaar waren dat er nog vijf.

Meer topopleidingen bij ICT-support

Het mbo heeft diverse ICT-opleidingen, die door de Keuzegids in twee verschillende groepen worden opgedeeld. De eerste groep is ICT-support, op mbo niveau 2. Met deze studie worden studenten opgeleid tot medewerker ICT-support, wat betekent dat ze gebruikers van computersystemen met allerlei problemen gaan helpen. Denk aan het verhelpen van storingen en het installeren van software.

Vier opleidingen blinken volgens de Keuzegids echt uit. Net als vorig jaar worden MBO Utrecht in de Randstad en ROC Friese Poort in regio Noord uitmuntend beoordeeld, maar ook ROC van Twente in regio Oost en Summa College in regio Zuid krijgen dit jaar het predicaat ‘topopleiding’.

De hoogste scores zijn voor MBO Utrecht en ROC Friese Poort, die beide 78 punten krijgen. Toch halen ze die cijfers om verschillende redenen. Bij MBO Utrecht is het aantal studenten dat doorstroomt naar het tweede jaar veel hoger dan gemiddeld (meer dan 93%) en ook het aantal studenten dat een passend diploma haalt is hoger dan gemiddeld (tussen de 85,5 en 97,6%). Bij ROC Friese Poort stroomt een lager aantal studenten door naar het tweede jaar (tussen de 71,6 en 77%), maar zijn studenten weer veel beter te spreken over het onderwijs en de begeleiding, de informatie die ze krijgen en het lesmateriaal en de toetsen.

De studies aan ROC van Twente en Summa College krijgen beide 75 punten. Studenten stromen ook bij deze studies goed door naar het tweede jaar en halen vaak een passend diploma, maar zijn iets gematigder in hun enthousiasme over bepaalde facetten van hun studies. Zo scoort ROC van Twente gemiddeld op de stage en het lesmateriaal en de toetsen. Bij het Summa College beoordelen studenten het onderwijs en de begeleiding, en de informatie als gemiddeld. Studenten zijn echter nergens kritisch op bij de studies.

Geen topopleiding in West

Overigens scoren ook vier andere opleidingen bovengemiddeld goed, al zitten zij onder de grens van de 75 punten die nodig zijn voor de stempel ‘topopleiding’. Het gaat om de studies aan Aventus in regio Oost (67), het Graafschap College in regio Oost (71), het Friesland College in regio Noord (73) en het ROC Alfa-college in regio Noord (66).

Opvallend is dat er geen goed scorende opleidingen zijn in regio West. De hoogste score wordt daar behaald door het Nova College, maar die score is slechts 58 punten op een schaal van 100.

Top ICT-ontwikkeling en -beheer in Oost en Zuid

De tweede groep ICT-opleidingen op het mbo is ICT-ontwikkeling en -beheer. Hieronder schaart de Keuzegids drie verschillende studies: allround medewerker IT systems and devices op niveau 3, expert IT systems and devices op niveau 4 en software developer op niveau 4. De Keuzegids benadrukt dat de oordelen van studenten over deze opleidingen gebundeld zijn per onderwijsinstelling.

Studenten vinden dat twee onderwijsinstellingen er echt uitspringen: het Graafschap College in regio Oost en SintLucas in regio Zuid. Beide scholen krijgen een score van 77 op een schaal van 100, waarmee ze als topopleiding bestempeld worden.

Bij het Graafschap College – waar alle drie de ICT-opleidingen binnen de categorie ICT-ontwikkeling en -beheer worden aangeboden - stroomt een gemiddeld aantal studenten (tussen de 82,4 en 87,9%) door naar het tweede jaar en haalt een bovengemiddeld percentage (tussen de 85,5 en 97,6%) een passend diploma. Studenten zijn verder bovengemiddeld goed over alle facetten van de studies te spreken.

Aan SintLucas wordt alleen de studie software developer op niveau 4 aangeboden, waar studenten dus erg over te spreken zijn. Hoewel alle onderdelen van deze opleiding goed beoordeeld worden, scoort de studie extreem goed op de omgeving, sfeer en veiligheid, vinden studenten.

Overal goede scholen

In tegenstelling tot ICT-support zijn er voor de studies in de categorie ICT-ontwikkeling en -beheer overal in Nederland wel goede scholen te vinden. Volgens de Keuzegids scoren namelijk ook het Hoornbeeck College in de regio’s Oost en West (74), ROC Nijmegen in de regio’s Oost en Zuid (74), ROC Ter AA in regio Zuid (73) en het Deltion College in regio Oost (71) bovengemiddeld goed.

Dit is de top vijf beste mbo-ICT-opleidingen:

1. ROC Friese Poort (ICT-support)
1. MBO Utrecht (ICT-support)
2. SintLucas (ICT-ontwikkeling en -beheer)
2. Graafschap College (ICT-ontwikkeling en -beheer)
3. Summa College (ICT-support)
3. ROC van Twente (ICT-support)
4. Hoornbeeck College (ICT-ontwikkeling en -beheer)
4. ROC Nijmegen (ICT-ontwikkeling en -beheer)
5. Friesland College (ICT-support)
5. ROC Ter AA (ICT-ontwikkeling en -beheer)

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.