Beheer

Security

DINL: weinig begrip verontwaardiging politiek over aftappen

2 juni 2015
Stichting DINL heeft weinig begrip voor de verontwaardiging die vanuit politieke kringen wordt geuit naar aanleiding van de berichten over vermoedens over het aftappen van internet door onze buurlanden.

Uit de documenten die het Oostenrijkse parlementslid Peter Pilz vorige week heeft vrijgegeven valt af te leiden dat de Duitse inlichtingendienst BND 71 transit-verbindingen (internationale verbindingen in de diepste lagen van het internet) op een prioriteitenlijst had staan. De suggestie wordt gewekt dat ook verbindingen tussen Nederland en Duitsland zijn afgetapt.

DINL - spreekbuis van en aanspreekpunt voor de Nederlandse digitale infrastructuursector - deelt de zorg over het afluisteren in het ‘diepe internet’. Dat is volgens de stichting per definitie een grove methode waarbij eenvoudig en ongericht informatie van heel veel burgers en bedrijven kan worden verzameld. Dat is schadelijk voor het vertrouwen van consumenten en bedrijven en daarmee schadelijk voor de economie.

Hand in eigen boezem

Tegelijkertijd stelt DINL dat Nederland de hand in eigen boezem moet steken. Ook in Nederland is namelijk onlangs nog uitbreiding van de bevoegdheden in het kader van de WIV (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) bepleit, die het afluisteren van internet mogelijk maakt. Bij de uitbreiding van de bevoegdheden wordt geen onderscheid gemaakt tussen de soorten internetverbindingen.

“De minister heeft in het recente debat over de WIV, op vragen van PvdA kamerlid Jeroen Recourt, gezegd dat ‘niet de hele AMS-IX zal worden afgetapt’. Dat suggereert dat de minister zichzelf precies dezelfde bevoegdheden wil toekennen als die nu uit de beschikbaar gekomen informatie naar voren komt, namelijk het kunnen afluisteren van verbindingen in de diepste lagen van internet”, licht een woordvoerder van DINL toe.

Publiek en beschermd goed

DINL is een samenwerking tussen AMS-IX, DHPA, ISPConnect, NLnet, SIDN, SURFnet en DDA. De stichting pleit voor een vrij, open en veilig internet, vrij van ingrepen van overheden. Het wijst op het recent uitgebrachte rapport van de WRR, dat bepleit om de kern van het internet, de digitale infrastructuur, te beschouwen als een publiek en beschermd goed. DINL adviseert de overheid om naar de essentie van dit rapport te handelen. “Dat betekent afzien van ingrepen in en aftappen van de diepste lagen van het internet, en het voortouw nemen bij een internationale visie op bescherming van de digitale infrastructuur”, aldus de DINL-woordvoerder.

Lees meer over
Lees meer over Beheer OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.