Management

Governance
Barbara Visser

Defensie wil het 'te ambiteus' bestempeld GRiT-project niet opdelen

Staatssecretaris Visser gaat in tegen derde advies van Bureau ICT Toetsing (BIT).

Barbara Visser © CC0 - Flickr.com Elisabeth Fraser
30 maart 2020

Staatssecretaris Visser gaat in tegen derde advies van Bureau ICT Toetsing (BIT).

De heroriëntatie van het project Grensverleggende IT (GrIT) dat een nieuwe basis moet leggen onder de IT-systemen van de Defensie-organisatie, ligt op schema, volgens de staatssecretaris. Ze gaat echter met haar besluitvorming in tegen een advies van het Bureau ICT Toetsing (BIT).

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie zegt in antwoord op Kamervragen (pdf) van Isabella Diks (GroenLinks) of zij nog altijd achter haar besluit staat om de aanbesteding van het GrIT-project door te zetten met slechts één partij, in weerwil van het advies van het Bureau ICT Toetsing: "Ja, daar sta ik nog achter. In de voorbereiding van de aanbesteding heeft Defensie een zorgvuldig tarject doorlopen, waarvan het uitgangspunt was dat Defensie ontzorgd zou worden door één hoofdaannemer."

Ze bestrijdt overigens dat het BIT meent dat Defensie niet met één hoofdaannemer mag werken. Ook het BIT schetst in verschillende scenario's die mogelijkheid, op voorwaarde dat het heel goed wordt georganiseerd.

Alleen IBM-consortium wil deze klus

Daarmee ligt voor de hand dat de staatssecretaris zoekt naar mogelijkheden om toch met het consortium Athena van IBM en Atos door te gaan. Deze samenwerking is in de aanloop naar de aanbesteding als enige geïnteresseerde partij overgebleven nadat het consortium rond HPE zich in december 2018 terugtrok. Het consortium Athena zou ook al met een miljoenenclaim hebben gedreigd mocht het project alsnog aan een andere partij worden gegund.

Het consortium Athena heeft ook al het technisch ontwerp (TO) gemaakt voor GrIT. Diks had de staatssecretaris gevraagd of het gebruiksrecht van dit ontwerp - dat Defensie begin 2018 heeft gekocht voor een bedrag van 14 miljoen euro - in gevaar komt wanneer de huidige aanbesteding zou worden afgebroken. Daarop verzekert Visser dat Defensie in bezit is van het exclusief gebruiksrecht op het TO.

Vertrouwelijkheid belemmert inzicht

Bij de overige vragen van Diks en de Kamerleden Salima Belhaj (D66) en Gabriëlle Popken (PVV) wijst Visser op het vertrouwelijke karakter van de aanbestedingsprocedure en wil om die reden dan ook geen inzicht geven in kostenontwikkeling. Wel geeft ze aan dat inmiddels de verschillende scenario's technisch zijn uitgewerkt en op 12 maart zijn besproken in een vertrouwelijke briefing.

Nu ligt een definitief plan voor bij een externe partij voor een validatie. Zodra die is afgerond, wordt een businesscase voorgelegd aan de Tweede Kamer in een vertrouwelijk overleg vanwege de commerciële belangen die daar aan kleven. Dan vraagt de staatssecretaris ook het BIT nog om een oordeel en zal uiteindelijk voor de gunning plaatsvindt de Tweede Kamer zich ook nog - vertrouwelijk - mogen uitspreken over het definitieve plan. Visser verwacht dat dat moment in het derde kwartaal valt, of later.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.