Beheer

Branche
Aanpassingen nodig aan verbeterplan voor digitale test- en traceerketen

De Jonge past verbeterplan voor digitale test- en traceerketen aan

Uit Gateway Reflectie blijkt: aanpassingen nodig aan fase twee van het verbeterplan.

Hugo de Jonge © Shutterstock Dutchmen Photography
24 maart 2021

Uit Gateway Reflectie blijkt: aanpassingen nodig aan fase twee van het verbeterplan.

Het verbeterplan dat is opgesteld om de digitale test- en traceerketen veiliger te maken en te verbeteren moet worden aangepast. Dat schrijft minister Hugo de Jonge in een Kamerbrief. Hij doet die aanpassing na een verslag van Bureau Gateway.

Volgens Bureau Gateway lijken de interventies die op korte termijn in de test- en traceerketen worden gedaan afdoende. Maar de resultaten van die korte termijn vormen onvoldoende basis voor de middellange en lange termijn.

Regiegroep op de schop?

De Jonge schrijft dat er bij de ketenpartijen verschillende beelden bestaan met betrekking tot de opdrachtformulering, het mandaat en de governance van de Regiegroep. “De Regiegroep leidt hieruit af dat het noodzakelijk kan zijn dat de samenstelling en het doel van de Regiegroep zal worden heroverwogen en dat daarbij een gemeenschappelijke visie zal worden opgesteld.”

In de vorige brief schreef De Jonge over de plannen van de Regiegroep DOTT (Digitale Ondersteuning Test- en Traceerketen). Deze groep is coördinator van een aantal verbeterplannen om de digitale keten voor het test- en traceren te ondersteunen. Van het eerste verbeterplan ‘De basis op orde’ – dat uit 27 deelplannen bestaat en dat voor mei moet zijn uitgevoerd – zijn al een acties gedaan, schreef De Jonge toen. Na mei volgt een tweede verbeterplan.

Nieuwe start

Het eerste verbeterplan is voorgelegd aan Bureau Gateway voor een Gateway Reflectie. Die reflectie moest duidelijk maken of de juiste weg is ingeslagen. Later wordt een vervolg op de reflectie verwacht in de vorm van een Gateway Review. De Jonge schrijft nu dat uit de reflectie blijkt dat het verbeterplan DOTT fase 2 vraagt om een nieuwe start.

“De uitkomst van deze heroverwegingen, de uitkomsten van de technische en cultuur audits en de komende Gateway Review zullen als basis dienen voor het verbeterplan DOTT fase 2. Daarmee zal er getracht worden een stevig fundament te realiseren voor de digitale ondersteuning van deze ketens richting de toekomst.”

Vervanging HPZone

De Jonge legt in de Kamerbrief ook uit hoe de vervanging van de systemen HPZone en HPZone Lite gaan verlopen. Dit systeem wordt gebruikt voor bron- en contactonderzoek maar is niet veilig en stabiel genoeg. Het systeem zal dus midden in het bestrijden van de pandemie worden vervangen. Dat gebeurt in twee fasen, schrijft De Jonge. De eerste fase is de vervanging van HPZone Lite, in de tweede fase wordt HPZone vervangen door een nieuwe voorziening. In een volgende Kamerbrief zal De Jonge meer vertellen over wanneer HPZone Lite versneld vervangen zal worden.

Lees meer over
Lees meer over Beheer OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.