Beheer

Governance
Autoriteit Persoonsgegevens

Datahandel en AI krijgen kritische blik van AP

Privacytoezichthouder legt focus op algoritmes en productiestandaarden voor IoT.

11 november 2019

Privacytoezichthouder legt focus op algoritmes en productiestandaarden voor IoT.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat in de toekomst meer nadruk leggen op datahandel, de digitale overheid en kunstmatige intelligentie (AI). Volgens de organisatie is dat nodig om de bescherming van persoonsgegevens in Nederland te borgen.

De AP legt tot en met 2023 de focus op deze drie nieuwe gebieden, om zo "richting te geven aan de uitvoering van de wettelijke taken van de organisatie". De drie focusgebieden komen voort uit drie trends die de AP heeft gesignaleerd, aldus de organisatie in een aankondiging. Die trends zijn de doorgroei van de datasamenleving, toename van digitaal onrecht en toename van privacybewustzijn.

Apparaten verzamelen meer data

Volgens de AP verzamelen steeds meer apparaten en diensten persoonsgegevens, onder meer via het Internet of Things (IoT). Omdat gebruikers niet altijd precies weten wat er met die gegevens gebeurt en wie er toegang toe heeft, wordt onze democratische rechtstaat kwetsbaar.

Vandaar het verscherpte toezicht op onder meer datahandel en het Internet of Things. Volgens de AP vindt er namelijk steeds meer ongeoorloofde doorverkoop van die data plaats. "Mensen verliezen hierdoor steeds meer grip op hun gegevens en daarmee op hun leven", aldus de organisatie.

De AP gaat daarnaast de ontwikkeling van productiestandaarden voor IoT-producten en het AVG-certificeren hiervan stimuleren.

Data van de digitale overheid

Ook komt er meer nadruk te liggen op de digitale overheid. Overheidsinstanties en de politie bezitten namelijk een grote hoeveelheid al dan niet gevoelige en bijzondere persoonsgegevens. De overheid wil die gegevens volgens de AP gericht inzetten.

"Het is van belang dat de overheid verantwoordelijk omgaat met persoonsgegevens, zodat mensen niet onnodig in de knel kunnen komen", vindt de AP. De organisatie zegt zich op dit gebied onder meer te gaan richten op databeveiliging, maar ook op smart cities.

Steden die zijn doorweven van zogeheten slimme technologie verzamelen via sensoren en camera's namelijk ook allerlei data over burgers. Deze mensen kunnen vervolgens effectief overal in de openbare ruimte gevolgd worden. "De AP vindt het belangrijk dat overheidsorganisaties vroegtijdig in hun processen stilstaan bij de grondrechten en keuzevrijheden van mensen."

Meer controle op AI

Tot slot legt privacytoezichthouder AP meer nadruk op AI en algoritmes. Volgens de organisatie kan onverantwoordelijk gebruik van algoritmes namelijk leiden tot foutieve beslissingen, uitsluiting van mensen en discriminatie. De AP wil in de komende drie jaar werken aan het vormgeven van een stelsel van toezicht op AI en algoritmes waarin persoonsgegevens worden gebruikt. Daarbij richt het zich onder meer op de inzichtelijkheid en uitlegbaarheid van geautomatiseerde besluiten. 

Lees meer over Beheer OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.