Management

Governance
Raymond Knops

Daadkracht Bureau ICT Toetsing moet blijven, vindt staatssecretaris

Staatssecretaris Raymonds Knops schetst scenario's en besluit nog dit jaar.

Raymond Knops © Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Arenda Oomen
23 september 2019

Staatssecretaris Raymonds Knops schetst scenario's en besluit nog dit jaar.

De functie van het Bureau ICT Toetsing (BIT) blijft de komende jaren noodzakelijk, zolang de ICT-projectbeheersing binnen de Rijksoverheid nog niet voldoende op orde is, schijft staatssecretaris Raymond Knops in een Kamerbrief.

De staatssecretaris wil nog in 2019 een besluit nemen hoe het BIT het beste invulling kan krijgen de komende jaren. Hij schetst in een brief aan de Tweede Kamer een aantal scenario's. Hij zegt dat nog onderzoeken lopen die belangrijk zijn voor een gemotiveerde keuze.

Knops benadrukt dat het belangrijk is dat het BIT zijn taken onafhankelijk kan uitvoeren. Nu is het BIT nog onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Een onafhankelijke toezichtsraad moet ongewenste bemoeienis voorkomen. Tot juni 2018 was het onderdeel van Directie CIO Rijk binnen BZK waarbij CIO Rijk ook Hoofd BIT was. Daarna werd het BIT ondergebracht bij de Directie Inkoop-, Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk binnen BZK waarbij Bureaumanager BIT ook Hoofd BIT was.

Die situatie moet veranderen volgens Knops. Voor het BIT in de komende jaren wil hij heldere sturingslijnen, waarbij het Hoofd BIT met voldoende niveau, autonomie, organisatorische waarborgen en toegang tot de ambtelijke en politieke top in staat moet zijn om daadkrachtig leiding te geven aan deze organisatie. Verder gaat BIT direct rapporteren aan de Tweede Kamer, dus zonder tussenkomst van de ambtelijke top. Ook nieuw is dat de Tweede Kamer zelf het BIT kan vragen om toetsen uit te voeren.

Knops ziet drie scenario's voor BIT:

 • Als dienstonderdeel binnen de Rijksoverheid
  Dat is eigenlijk een voortzetting van de huidige situatie waarbij BIT onderdeel is van BZK. Knops wil uitzoeken of er een andere mogelijkheid is het BIT 'op te hangen' in de organisatie. De huidige situatie als onderdeel van het Directoraat-Generaal Overheidsorganisatie (DGOO) of eerder onder de directie CIO Rijk is niet ideaal. Knops wil ook kijken of de ophanging onder een ander ministerie beter zou kunnen voldoen. In dit geval blijft het BIT volledig onder ministeriële verantwoordelijkheid vallen.
   
 • Verzelfstandiging binnen de Rijksoverheid
  In dit scenario wordt het BIT een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) net zoals bijvoorbeeld het Agentschap Telecom. Het BIT zou ook onderdeel kunnen zijn van een al bestaand zelfstandig bestuursorgaan, adviescollege of planbureau. In deze gevallen is de ministeriële verantwoordelijkheid voor het BIT beperkter dan in het eerste scenario. Er moet echter nog worden uitgezocht of de taken van het BIT juridisch passen bij de wet- en regelgeving die geldt voor ZBO's.
   
 • Positionering buiten de Rijksoverheid
  In dat geval valt het BIT helemaal niet meer onder ministeriële verantwoordelijkheid en rapporteert direct aan de Tweede Kamer. Het bureau zou in dat geval omgevormd moet worden tot een Hoog College van Staat of moeten worden ondergebracht bij een bestaand Hoog College van Staat. Hoge Colleges van Staat hebben als taak de Rijksoverheid te controleren en te adviseren.
Lees meer over
Lees meer over Management OP AG Intelligence
2
Reacties
Ruud Leether 23 september 2019 16:15

Opnieuw heeft Knops het, ongetwijfeld niet voor niets, over het behouden van “de functie van” het BIT. Daarmee laadt hij tenminste wederom de schijn op zich dat hij het BIT niet in de huidige vorm wil behouden. Hij voegt daaraan toe “zolang de ICT-projectbeheersing binnen de Rijksoverheid “nog niet voldoende” op orde is. Hoezo “nog niet voldoende”: wanneer is zoiets bij geschatte mislukkingen van tussen de 2 en 5 miljard op jaarbasis dan “voldoende“ ?
Knops acht het voorts noodzakelijk dat het BIT zijn taken onafhankelijk kan uitvoeren. Absoluut, maar duiden de recente aanvaringen met het BIT er niet veeleer op dat zowel de politieke als ambtelijke leiding van BZK in de praktijk “enige” moeite hebben met die wederom als noodzakelijk beleden bestaansvoorwaarde voor het BIT ? Curieus is trouwens ook de uitspraak dat, klopt de weergave in AG Connect hier, de situatie naar het oordeel van Knops de komende jaren moet veranderen. Hij wil o.a. heldere sturingslijnen en een hoofd BIT met voldoende niveau. Hoezo heldere sturingslijnen en hoezo een hoofd BIT van voldoende niveau ? De bestaande sturingslijnen zijn helder en een Hoofd BIT van (zelfs meer dan) voldoende niveau is, mogen we de recente evaluatie van Andersson Elffers en Felix geloven, al lang aan boord. Bovendien valt niet heel goed te begrijpen waarom je dan de inschaling van die functie laat verlagen. Als je zowel met de aansturing van het BIT als met het functioneren van Hoofd BIT om andere redenen problemen hebt, kun je die redenen misschien maar beter gewoon expliciet benoemen….

P.J. Westerhof LL.M MIM 23 september 2019 13:11

Een betrekkelijk inhoudsloze ministeriële brief, zoals viel te verwachten. Maar er gloort enige hoop aan de horizon.

Ter aanvulling op bovenstaand artikel : het BIT maakt rapportages nu ook al openbaar, dus zonder tussenkomst van de ambtelijke top (art. 4 lid 6 Instellingsbesluit BIT). En de Tweede Kamer kán het BIT nu al zelf vragen om toetsen uit te voeren (art. 2 lid 2 Instellingsbesluit BIT).
Dat is dus niet nieuw. De ministeriële brief vermeldt dat ook als zodanig.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.