Innovatie & Strategie

Security
Chinese hackers

Chinese hack verplicht universiteiten Australië tot inlichtingenwerk

Het Australische ministerie van Onderwijs verplicht universiteiten tot samenwerking met inlichtingendiensten, versus China.

28 augustus 2019

Het Australische ministerie van Onderwijs verplicht universiteiten tot samenwerking met inlichtingendiensten, versus China.

De door het ministerie opgelegde verplichting voor universiteiten om samen te werken met veiligheidsdiensten betreft de strijd tegen buitenlandse inmenging via internet. Onderwijsminister Dan Tehan kondigt hierbij ook een speciale taskforce aan die gevoelig onderzoek moet beschermen. Deze maatregelen volgen op een massale universiteitshack die in juni is onthuld en waarbij 19 jaar aan data is buitgemaakt. China wordt hiervoor verantwoordelijk geacht.

Naast de samenwerking met inlichtingendiensten moeten Australische universiteiten ook hun studenten bevragen over vrijheid van meningsuiting op de campus. De vrees leeft in overheidskringen dat het grote aantal Chinese studenten aan Australische universiteiten impact heeft op academische vrijheid, maar ook dat het de nationale veiligheid in gevaar kan brengen. Laatstgenoemde betreft bijvoorbeeld onderzoek naar kunstmatige intelligentie (AI), terwijl eerstgenoemde ook gelinkt is aan de forse inkomstenbron die studenten uit China vormen voor universiteiten in Australië.

19 jaar aan dossiers

Buitenlandse studenten leveren jaarlijks omgerekend ruim 21 miljard euro op voor de Australische staatskas, meldt persbureau ANP. Het gaat daarbij vooral om Chinese studenten. Na een reeks cyberaanvallen vorig jaar besloot de Australische regering de beveiliging op te voeren. In juni dit jaar is een grote hack op de universiteit van Canberra geopenbaard. Daarbij is 19 jaar aan persoonlijke informatie van studenten en medewerkers buitgemaakt. Australische inlichtingendiensten stellen dat China hier achter zit, en menen dat de data gebruikt kan worden om informanten te ronselen.

De taskforce die minister Tehan opzet, zal bestaan uit vier werkgroepen met elk een specifieke taak. Allereerst één die hacks moet zien te voorkomen en die goed moet reageren als er toch een security-incident is. Daarnaast een werkgroep die intellectueel eigendom en wetenschappelijk onderzoek moet beschermen. Dan één die er voor moet zorgen dat samenwerking met buitenlandse organisaties op transparante wijze verloopt én dat die samenwerking niet schadelijk is voor Australische belangen. En tot slot een werkgroep die "een positieve securitycultuur" moet bevorderen, zo meldt onder meer The Guardian.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.