Management

Infrastructuur
‘BIT moet mandaat krijgen voor minimaal 5 jaar’

‘BIT moet mandaat krijgen voor minimaal 5 jaar’

En in dat mandaat moet de onafhankelijkheid van het BIT worden gewaarborgd, vinden VVD en D66.

© Tweede Kamer
13 september 2019

En in dat mandaat moet de onafhankelijkheid van het BIT worden gewaarborgd, vinden VVD en D66.

Het mandaat van het Bureau ICT Toetsing moet worden verlengd met minimaal vijf jaar, vinden VVD en D66. Zij willen ook dat de onafhankelijkheid van het BIT gewaarborgd blijft. Staatssecretaris Raymond Knops moet daarom snel duidelijkheid geven over de scenario’s die voor het BIT worden onderzocht.

Knops laat momenteel een beleidsdoorlichting doen van het BIT. Dat onderzoek gebruikt hij om te besluiten of en hoe het BIT zal worden voortgezet. Het BIT heeft een mandaat tot eind 2020. Tweede Kamerleden willen dat dit minimaal met vijf jaar wordt verlengd. Niet alleen een verlenging is nodig, het BIT moet ook versterkt worden, vindt Tweede Kamerlid Jan Middendorp. “In zo’n nieuw mandaat – dat minimaal vijf jaar moet duren – moet ook worden gekeken naar kunnen we alle functies goed en kunnen we onafhankelijke interne toezicht ook echt voeren”, zegt hij in een gesprek met AG Connect. Volgens Middendorp zijn er drie criteria belangrijk voor een goed functionerend BIT: het moet de onafhankelijkheid van het BIT waarborgen, de bemensing van het bureau moet goed geregeld blijven en er moet een aansturing zijn die werkt.

 “Het BIT is een functie die je moet stutten”, vindt ook D66-collega Kees Verhoeven. Volgens hem is een termijn van vijf jaar nodig omdat het anders lastig is om goede mensen te behouden. Ook de onafhankelijkheid van het bureau is voor hem belangrijk. “Ik ben geneigd om de afhankelijkheid van het BIT te versterken”, zegt hij.

Ophanging BIT

Maar dat betekent niet per se dat het bureau weg moet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar het nu onder valt. Middendorp vindt wel dat de functie niet kan worden ondergebracht bij een Rijksdienst Digitalisering, een scenario dat eerder door de Staatssecretaris werd geopperd. "Als je de drie criteria neemt en deze toetst aan scenario’s kun je snel zien of iets logisch is of niet. Die Rijksdienst – waar ik eerder om vroeg - moet echt een ander soort instelling worden. Als ik het criteria onafhankelijkheid neem, dan kan het BIT niet mee gaan werken aan ICT-projecten. Anders kan je geen toezicht houden.”

De scenario’s voor het BIT moeten daarom snel duidelijk worden. Middendorp vroeg in een motie of Knops voor Prinsjesdag de scenario’s wilde schetsen. Twee werkdagen voor Prinsjesdag heeft de Staatssecretaris nog niet aan deze motie kunnen voldoen. “Het is belangrijk dat wij als Tweede Kamer weten hoe het onderzoek eruit ziet. We lopen anders kans op een uitkomst waar de Kamer zich niet in kan vinden”, aldus Middendorp.

Bemensing BIT

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zoekt momenteel een nieuw hoofd BIT. Die persoon zal zich waarschijnlijk maar ten dele kunnen bemoeien met de scenario's die worden onderzocht. Zowel Middendorp als Verhoeven vinden het belangrijk dat het bureau weer snel volledig en goed wordt bemenst. "Het is een lastige situatie", zegt Verhoeven. "Je wilt dat deze kandidaat ook zeggenschap krijgt over de scenario's en daarom zo snel mogelijk iemand aanstellen. Aan de andere kant is het lastig om een goed iemand te vinden als de scenario's niet helder zijn."

Wat Middendorp en Verhoeven beiden een slechte kwestie vinden is dat het nieuwe hoofd BIT waarschijnlijk minder gaat verdienen dan het vorige hoofd BIT. "Dat is een slecht signaal", zegt Middendorp. "Het is het omgekeerde van wat ik zou verwachten." Verhoeven: "Er zijn zorgen over de bemanning van het BIT, zeker omdat er meerdere mensen zijn opgestapt. Als het salaris echt verlaagd wordt, dan is dat echt een schandaal. Dan laat je wel echt je minachting of tegenwerking zien."

Lees meer over Management OP AG Intelligence
1
Reacties
Ruud Leether 13 september 2019 13:33

Opmerkelijk dat ook Verhoeven nu plotseling spreekt over het BIT als functie. Eerder deed staatssecretaris Knops dat ook al en dat bleek, gelet op het daaropvolgende geschutter rond het BIT, een veeg teken. Voor wie werkelijk snel verder wil ligt de oplossing voor de hand. Openlijke excuses van de politieke en ambtelijke van BZK aan het BIT en de Toezichtsraad voor hun malicieuze handel en wandel van de afgelopen maanden. Verlenging van de levensduur van het BIT met tenminste 5 jaar, uitbreiding van de bevoegdheden van het BIT en snel starten met een heroverweging van de positionering van het BIT. Oh ja, en eerherstel en een snelle terugkeer op haar functie van hoofd BIT wier functioneren bij de laatste evaluatie van het BIT niet alleen uiterst positief werd beoordeeld maar die, het curieuze openstellen van een vacature door BZK ten spijt, formeel nog steeds in functie is. Maar ja wie op Knops wacht, wacht doorgaans lang en excuses van politici en topambtenaren vragen is wel heel veel gevraagd…

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.