Management

Juridische zaken
torentje

Begroting '23: privacywaakhond krijgt er 5,5 miljoen bij

Ministerie van Justitie en Veiligheid gaat nieuwe technologieën evalueren.

20 september 2022

Ministerie van Justitie en Veiligheid gaat nieuwe technologieën evalueren.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) gaat in 2023 aan de slag met het versterken van de digitale rechtsstaat. Dat valt te lezen in de Miljoenennota. De begroting van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stijgt in 2023 door naar zo’n 34,5 miljoen euro. Dat is 5,5 miljoen euro meer dan het afgelopen jaar.

Het ministerie JenV gaat het komende jaar evalueren of het juridische kader nog is toegesneden op nieuwe technologieën als deepfakes en gezichtsherkenning. In 2023 gaat het ministerie van VenJ daarom onder meer de Autoriteit Persoonsgegevens evalueren. Ook wordt er gestreefd naar het afronden van het wetsvoorstel Verzamelwet gegevensverwerking.

Het ministerie gaat zich ook richten op internationale gegevensstromen, er wordt een strategische visie opgesteld. Daarnaast wordt er in aanloop naar de tweede evaluatie van de AVG in 2024 een Nederlandse visie opgesteld op het gegevensbeschermingsrecht. “Daarbij hebben we speciaal aandacht voor effectief toezicht, rechten van minderjarigen en technologische ontwikkelingen. Door een breed gedragen visie klaar te hebben zijn Nederlandse standpunten effectief mee te nemen in de plannen van de dan nieuwe Europese Commissie”, valt te lezen in de kabinetsplannen die nu zijn geopenbaard.

Algoritmetoezichthouder

Er wordt onder meer een algoritmetoezichthouder opgericht die dan wordt ondergebracht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De algoritmetoezichthouder bewaakt dat algoritmes worden gecontroleerd op transparantie, discriminatie en willekeur. Het algoritmetoezicht krijgt een zichtbare plaats bij de AP. Met andere relevante toezichthouders worden samenwerkingsafspraken gemaakt, zodat het toezicht aansluit. De algoritmetoezichthouder zal zich richten op drie clusters: coördinatie, monitoring & kennisdeling en naleving & handhaving.  

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.