Bedrijfsleven ziet wel iets in open data

11 mei 2011
Vrijgave van niet-privacygevoelige overheidsdata, ofwel open data, zal voor IT-bedrijven extra zakelijke kansen creëren. Dit concludeert ICT~Office na een rondvraag onder leden.

Tachtig procent van de respondenten voorziet dat open data tot innovatie, omzet- en banengroei leidt. Wel bleek dat ruim de helft van de leden nog niet bekend was met het ‘open data’-gedachtegoed. Met het onderzoekje reageert de branchevereniging op voorstellen van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie om overheidsdata beschikbaar te maken voor bedrijven en burgers.

Open Data heeft al meerdere successen geboekt
De kreet ‘Open data’ verwijst naar de gedachte dat er in breder kring gebruik gemaakt zou kunnen worden van gegevens die door publieke organisaties, gefinancierd met publieke middelen, bijeen zijn gebracht en worden onderhouden. Bedrijven en maatschappelijke belangengroepen zouden deze informatie, al dan niet verrijkt met eigen gegevens, kunnen hergebruiken.

In de VS, Canada, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië zijn met open data al meerdere successen geboekt. Zo ontwikkelden ondernemers in San Francisco een applicatie met informatie over alle openbare toiletten. In Edmonton, Canada, bouwde een particulier op basis van open dataverzamelingen rond openbare voorzieningen een applicatie die woningzoekenden in staat stelt het actuele aanbod niet alleen op prijs, maar ook op ‘aantrekkelijkheid van de omgeving’ te sorteren. In Nieuw-Zeeland deden creatieve burgers de landelijke overheid op basis van open data suggesties voor besparingen van in totaal circa 1 miljard NZD.

Ook Microsoft lobbyt voor open data
In Nederland pleitte onder meer Groen Links op landelijk en lokaal niveau voor Open Data. Maar ook het multinationaal bedrijfsleven ziet er wel iets in. Zo lobbyt bijvoorbeeld Microsoft voor open data, om overheden ertoe te bewegen hun data ‘open te maken’ via de Microsoft-clouddienst Azure.

ICT~Office zelf is overigens nog niet helemaal ‘om’ voor open data. Zo zou het meer willen weten over de kosten die met het vrijgeven en beschikbaar stellen van data gemoeid zijn. Die kosten zouden volgens ICT~Office weleens hoger kunnen zijn dan gedacht. ICT~Office benadrukt dat er vanuit maatschappelijk oogpunt een balans moet zijn tussen kosten en opbrengsten.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.