Innovatie & Strategie

Blockchain
fin. fraude

Banktoezicht in zicht voor cryptovalutadiensten

Bedrijven die zich bezighouden met cryptomunten kunnen vanaf 2020 onder toezicht van DNB vallen.

© DNB
3 september 2019

Bedrijven die zich bezighouden met cryptomunten kunnen vanaf 2020 onder toezicht van DNB vallen.

De Nederlandsche Bank (DNB) roept bedrijven op zich te melden als zij diensten aanbieden die gelinkt zijn aan virtuele valuta, zogeheten cryptomunten. Het gaat om zowel wisseldiensten tussen crypto coins en gewoon geld, als ook om bijvoorbeeld aanbieders van zogeheten wallets voor virtuele betaalmiddelen. Vanaf 10 januari 2020 vallen zulke bedrijven "naar verwachting" onder het integriteitstoezicht van DNB.

Bedrijven die actief zijn met crypto coins moeten zich tijdig voorbereiden op het aankomende toezicht van bankentoezichthouder DNB, zo waarschuwt die instantie nu. De nieuwe reikwijdte van DNB komt voort uit de Europese anti-witwasrichtlijn AMLD5 en de implementatie daarvan in Nederlandse wetgeving. "Crypto’s zijn kwetsbaar voor financieel economische criminaliteit. Daarom is het belangrijk dat het integriteitstoezicht nu vorm krijgt", verklaart DNB.

Registratie en controle

Het aangekondigde toezicht betekent een registratieplicht bij DNB voor bedrijven die wisselen tussen virtuele valuta en gewoon geld, en voor bedrijven die cryptobewaarportemonnees aanbieden. Daarbij moeten de bestuurders van die bedrijven en sommige aandeelhouders worden getoetst. Die aandeelhouders betreffen dan de zogeheten 'gekwalificeerde deelnemingen', waarbij er sprake is van een belang van tenminste 10 procent in de onderneming. Dit belang kan direct zijn, zoals via aandelenbezit, of indirect, zoals via een moedermaatschappij.

"Ze moeten kunnen aantonen dat de processen goed zijn ingericht tegen witwassen en terrorismefinanciering, en dat de bestuurders en andere beleidsbepalers deze processen goed beheersen", licht DNB nu toe. "Als de registratie is verricht en de bestuurders zijn getoetst, zal DNB erop blijven toezien dat de bedrijven zich houden aan de regels rond witwassen en terrorismefinanciering." De stok achter de deur is dat ongeregistreerde bedrijven met cryptomuntdiensten hun activiteiten niet meer mogen uitvoeren.

'Naar verwachting'

Terwijl de Europese richtlijn voorschrijft dat de nationale invulling ervan uiterlijk 10 januari 2020 geregeld moet zijn, kan de verplichting voor registratie mogelijk later pas gelden. Dit is afhankelijk van de precieze implementatie in de Nederlandse wetgeving. Het wetsvoorstel hiervoor ligt momenteel ter behandeling in de Tweede Kamer. Vandaar ook dat DNB aangeeft dat zijn integriteitstoezicht "naar verwachting" vanaf 10 januari komend jaar ook cryptocoin-bedrijven zal omvatten.

DNB verklaart dat het nu "graag het gesprek aangaat met deze bedrijven over dit toezicht". De aanstaande toezichthouder "verzoekt hen zich te vast te melden", dit ook voor DNB's eigen voorbereiding. "Aan de hand van deze meldingen kan DNB deze bedrijven gemakkelijker bereiken en zal een inventarisatie worden gedaan van de omvang van de groep partijen die hiermee onder toezicht komen te staan."

Lees meer over Innovatie & Strategie OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.