Innovatie & Strategie

Privacy
smart city

AP onderzoekt privacy van smart cities

Smart cities kunnen diverse privacyrisico's voor burgers brengen. 

© Shutterstock
8 oktober 2019

Smart cities kunnen diverse privacyrisico's voor burgers brengen. 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een onderzoek begonnen naar hoe gemeenten met de privacy van bewoners en bezoekers omgaan bij de ontwikkeling van Smart Cities. De AP wil weten welke privacyrisico's gemeenten in kaart hebben gebracht en hoe ze die beheersbaar willen maken. 

Een 'smart city' is een stedelijk gebied waarin met technologie oplossingen worden gevonden voor bijvoorbeeld mobiliteit, energie of huisvesting. Om die oplossingen te vinden, verzamelen, combineren en verwerken gemeenten data, veelal aan de hand van machine learning. Daarbij gaat het vaak om persoonsgegevens. 

Gemeenten hopen dat ze bewoners aan de hand van die data en de conclusies die daaruit resulteren kunnen bewegen tot betere keuzes. Ook moeten de gegevens leiden tot het optimaliseren van de openbare ruimte. 

Privacyrisico's

Dit komt echter ook met diverse privacyrisico's, benadrukt de AP in een bericht op zijn website. De data wordt bijvoorbeeld verzameld via cameratoezicht of trackers, wat betekent dat er data van heel veel mensen verzameld wordt. Is er een datalek, dan treft dat gegevens van heel veel burgers. 

"De AP juicht innovatief gebruik van data voor meerwaarde in de openbare ruimte toe, mits de privacy van burgers voldoende is gewaarborgd. De Smart City-toepassingen moeten namelijk voldoen aan de eisen van de AVG", benadrukt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. 

Gemeenten moeten dan ook de privacyrisico's in kaart brengen, voordat ze Smart City-toepassingen mogen ontwikkelen. Die risico's moeten vervolgens beheersbaar gemaakt worden. Blijkt dat een gemeente geen maatregelen kan nemen om de risico's af te dekken, dan moet de verwerking van persoonsgegevens eerst aan de AP voorgelegd worden. 

Onderzoek

De AP vraagt deze privacyonderzoeken nu op als onderdeel van een verkennend onderzoek. Daarmee wil het inzicht krijgen in de verwerkingen van persoonsgegevens die binnen de smart cities worden ontwikkeld en toegepast. 

Lees meer over Innovatie & Strategie OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.