Management

Datamanagement
privacy

AP kritisch op wetsvoorstel hergebruik overheidsdata

Overheid wil overheidsdata beschikbaar maken voor commercieel gebruik.

© CC BY 2.0 - Flickr.com Owen Moore
11 augustus 2022

Overheid wil overheidsdata beschikbaar maken voor commercieel gebruik.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert een aantal wijzigingen in de Wet hergebruik van overheidsinformatie, waarmee de overheid wordt aangemoedigd om data beschikbaar te stellen voor hergebruik.  

De privacywaakhond vindt dat er onvoldoende grenzen worden gesteld, met het risico dat persoonsgegevens worden gedeeld zonder toestemming of medeweten van de mensen om wie het gaat. Met de nieuwe wet moeten overheidsdata zoveel mogelijk beschikbaar worden gesteld voor onder meer onderzoek en commercieel gebruik. Ze moeten goed doorzoekbaar worden voor software en gecombineerd kunnen worden met andere data.

De AP pleit ervoor om in de wet op te nemen dat hergebruik van persoonsgegevens in openbare registers in principe verboden is. Ook moet in regels worden vastgelegd wanneer welke persoonsgegevens wél voor hergebruik beschikbaar mogen worden gesteld.

“Als het gaat om de hoeveelheid geplante bomen in een bepaalde wijk of de luchtkwaliteit in een gebied, is er natuurlijk geen bezwaar’, zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier op de website van de AP. “Maar waar het gaat om ménsen, en hun adres, hun telefoonnummer, hun eigendommen, is dat iets heel anders. Jij bent de baas over je eigen persoonsgegevens. Het zou niet aan overheidsinstellingen overgelaten moeten worden om af te wegen of persoonsgegevens gedeeld kunnen worden. Uiteindelijk behoor jij zelf te beslissen over jouw data. Tenzij de wetgever - en dus niet een overheidsorganisatie zelf - bepaalt dat dat niet zo is.”

Zorgen over openbare registers

De AP sprak eerder zorgen uit over het publiceren van persoonsgegevens in openbare registers, waaronder Kadaster en het Handelsregister waar standaard het adres van thuiswerkende zzp’ers in staat.

“Persoonsgegevens in het Handelsregister en het Kadaster zijn nu al openbaar en dat zorgt al voor problemen. Het kabinet maakt het met dit voorstel nóg makkelijker om persoonsgegevens uit die registers te halen”, aldus Verdier die waarschuwt voor algoritmes. “ Daarmee kunnen bedrijven bijvoorbeeld profielen maken van mensen om deze te verkopen: datahandel. Ook kan het nóg makkelijker worden om op te zoeken waar iemand woont, om diegene te bedreigen.”

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.