Amsterdam investeert in en bezuinigt op ICT

28 april 2010
Het nieuwe Amsterdamse gemeentebestuur wil 100 miljoen euro investeren in het vervangen van het ‘sterk verouderde ICT-systeem’ van de gemeente. Tegelijk wil de hoofdstad de komende 4 jaar in totaal 21,4 miljoen euro bezuinigen op ICT.

Dat staat in het programakkoord dat de PvdA, Groen Links en de VVD onder het motto ‘Kiezen voor de stad’ voor de komende 4 jaar hebben gesloten. De drie coalitiepartijen stellen voorop dat Amsterdam ‘zware jaren’ voor de boeg heeft maar dat het tegelijk noodzakelijk is de stad te versterken en te vernieuwen. “Slim en efficiënt werken” is daarbij geboden.

Volgens het programakkoord 2010-2014 is het “hoogstnoodzakelijk” om eenmalig 100 miljoen euro te steken in het sterk verouderde ICT-systeem van de gemeente. De werkprocessen en de bijbehorende informatievoorziening zullen worden gerationaliseerd vanuit de optiek van de burger en het bedrijfsleven.

Het is de bedoeling dat de ICT-systemen gemeentebreed worden gestandaardiseerd en geconsolideerd. Mede door de opdeling van de gemeente in stadsdelen is nu een veelheid aan systemen in gebruik. Volgens de coalitiepartners zijn uitwisselbaarheid van gegevens en hergebruik van oplossingen de pijlers onder het nieuwe informatiebeleid van Amsterdam.

Tegenover de eenmalige investering van 100 miljoen euro in de gemeentelijke ICT staat vanaf 2014 een structurele besparing van 22 miljoen euro, verwacht het nieuwe college. Ook zal naar verwachting de kwaliteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering verbeteren. Details over de plannen ontbreken in het programakkoord. Voor de concrete uitvoering komt het college bij het indienen van de begroting 2011 met een plan.

Aan de andere kant wil de gemeente de komende 4 jaar ook bezuinigen op ICT. In 2011 gaat het om 2 miljoen euro en in de jaren erna om oplopende bedragen van 4,4 miljoen, 6 miljoen en 9 miljoen euro. In totaal dus 21,4 miljoen euro, op een totale verlaging van de gemeentelijke uitgaven met per saldo 211 miljoen euro.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.