Loopbaan

Carriere
ontslag

Afname WW in meeste sectoren groter dan in ICT

Aantal WW-uitkeringen voor ICT’ers zakt weer onder de 6000.

26 maart 2019

Aantal WW-uitkeringen voor ICT’ers zakt weer onder de 6000.

Terwijl het aantal werkloze ICT’ers met een uitkering begin dit jaar weer licht opliep, is er in februari van dit jaar weer sprake van een lichte afname. Toch daalde het aantal WW’ers in andere sectoren relatief harder.

Dat blijkt uit cijfers van UWV. Eind februari 2019 verstrekte de uitvoeringsinstantie 274.000 lopende WW-uitkeringen, waarvan er 5.970 naar niet-werkende ICT’ers gingen. Dat komt neer op een daling van 1,6% ten opzichte van januari 2019. De afname is wel iets minder dan gemiddeld over alle sectoren, want in februari daalde het totale aantal verstrekte uitkeringen in ons land met 2%. Dit zou kunnen komen door de enorme mismatch die er momenteel is tussen vraag en aanbod op de ICT-arbeidsmarkt.

Op jaarbasis daalt het aantal WW-uitkeringen in alle sectoren. In vergelijking met februari 2018 is het aantal lopende WW-uitkeringen het sterkst gedaald in de bouw (-29,2%) en in de sector zorg en welzijn (-23%). Ook in de detailhandel, de schoonmaak en het bank- en verzekeringswezen daalt het aantal WW-uitkeringen sterk. De ICT wordt niet apart meegenomen als sector.

Afname minder dan gemiddeld

Wel worden ICT’ers als beroepsgroep door UWV in kaart gebracht. Op jaarbasis daalde het aantal ICT’ers met een WW-uitkering met 12,4%. Ook dat is een minder grote daling dan gemiddeld over alle beroepsgroepen: in een jaar tijd daalde het aantal WW-uitkeringen namelijk met 17%. De sterkste daling is te zien bij de pedagogische beroepen (-22%), commerciële beroepen (-21%), en technische beroepen en dienstverlenende beroepen (beide beroepsgroepen lieten een daling zien van -20,6%).

Eind februari verstrekte UWV 5.970 WW-uitkeringen aan ICT’ers, tegen 6.065 een maand eerder. De leeftijdsgroep 50-plus is het sterkst vertegenwoordigd: 3.159 ICT’ers van 50 jaar of ouder kreeg in februari een uitkering, tegen 2.545 ICT’ers tussen de 27 en 50 jaar en 266 ICT’ers van beneden de 27 jaar.

Opvallend is dat er in de eerste twee maanden van dit jaar meer nieuwe uitkeringen werden verstrekt aan ICT’ers dan in januari en februari van 2018: 1360 om 1149 WW-uitkeringen. Verder valt op dat er de afgelopen maand meer WW-uitkeringen voor ICT’ers werden beëindigd omdat de maximale duur van de uitkering was verstreken (498) dan dat er een andere baan was gevonden (428).

1
Reacties
Atilla Vigh 26 maart 2019 15:01

De vraag rijst natuurlijk of diegene die ingeschreven staan daadwerkelijk tot de groep potentiele ICT-ers behoren. Het UWV controleert dat helemaal niet. Edoch, dat geldt voor alle beroepsgroepen. Dus hoe de verhoudingen dan liggen is maar de vraag.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.