Loopbaan

Carriere
werven

29% van ICT-bedrijven belemmerd door personeelstekort

Oplopend personeelstekort bij ICT-bedrijven.

16 augustus 2018

Oplopend personeelstekort bij ICT-bedrijven.

Ondernemers in de ICT ondervinden in toenemende mate belemmeringen als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten, blijkt uit vandaag gepresenteerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Aan het begin van het derde kwartaal van dit jaar werd 25 procent van de ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven belemmerd bij hun bedrijfsactiviteiten door een personeelstekort. Voor het eerst sinds 2008 hebben ondernemers in de bouw het vaakst van alle sectoren te maken met een tekort aan arbeidskrachten. Volgens 39 procent van de ondernemers in die sector worden de bouwactiviteiten belemmerd door personeelstekort. In het tweede kwartaal maakte 19 procent van de bouwbedrijven hiervan melding.

In de ICT heeft 29% van de werkgevers te kampen met een belemmerend personeelstekort. Naast de bouw hebben alleen zakelijke dienstverlening en de sector vervoer en opslag relatief vaker te maken met belemmeringen door een personeelstekort. Het tekort aan IT’ers loopt al jaren op. Het aantal bedrijven dat hiervan melding maakt, is in de afgelopen periode fors gegroeid. Begin 2016 werd een tekort aan arbeidskrachten nog slechts door minder dan 5 procent van de bedrijven genoemd als belemmerende factor. Sindsdien is het aantal bedrijven met personeelstekort onafgebroken gegroeid tot ruim 25 procent in het derde kwartaal van dit jaar.

Ondernemersvertrouwen omhoog

Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het derde kwartaal uitgekomen op 15,0. Daarmee ligt de stemmingsindicator voor ondernemend Nederland 0,8 punt hoger dan een kwartaal eerder. In de ICT is het ondernemersvertrouwen bovengemiddeld met 24,6 punten. Het vertrouwen van de ondernemers in de bouwsector is het hoogst. Aan het begin van het derde kwartaal kwam het uit op 32,5 punten. Ook groothandelaren zijn bovengemiddeld positief gestemd.

Sinds 2014 is de stemming onder de Nederlandse ondernemers onafgebroken positief. Het ondernemersvertrouwen bevindt zich al vanaf begin 2017 rond het huidige hoge niveau.

De cijfers die het CBS vandaag publiceerde zijn gebaseerd op de Conjunctuurenquête Nederland (COEN), waar ook de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW data voor aanleverden.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.