Management

Juridische zaken
overheid

1 op 3 overheidswebsites schendt na jaar nog wet

Slechts 4% van overheidssites voldoet aan alle normen voor toegankelijkheid.

28 september 2021

Slechts 4% van overheidssites voldoet aan alle normen voor toegankelijkheid.

Een jaar na de invoering van wetgeving die overheidsorganisaties verplicht om websites digitaal toeganke­lijk te maken is 96% nog altijd niet volledig bruikbaar voor mensen met een functiebeperking. Dat blijkt uit de Monitor digitale toegankelijkheid 2021.

Zo’n 34% van de overheidswebsites voldoet nog niet aan de wette­lijke verplichtingen. Slechts 4% van de websites is aantoonbaar toeganke­lijk voor de 4,5 miljoen mensen met een functiebeperking. Deze slechte scores komen naar voren uit de data van het register van toeganke­lijkheids­verklaringen en andere openbare bronnen van de Nederlandse overheid die zijn opgenomen in de Monitor digitale toeganke­lijkheid 2021.

De toegankelijkheidseisen zijn sinds 23 september 2020 wettelijk verplicht voor Nederlandse overheidsinstanties. Bij de invoering voldeed slechts 7% van de websites aan de wet. Nu is dat 24%. Uiteindelijk voldoet slechts 4% aan álle gestelde normen. Dat houdt in dat er toegankelijkheidsonderzoek is uitgevoerd en dat er daarna maatregelen zijn getroffen om de gevonden problemen op te lossen. Een jaar geleden was dit nog 1%.

'Leeft te weinig bij bestuur'

Zo'n 34% van de websites is nog niet in het register met verklaringen opgenomen, waardoor het onduidelijk is hoe zij ervoor staan met hun mate van toegankelijkheid. Onderzoeker Jules Ernst: “Het ontbreken van een formele online verklaring is een teken dat digitale toeganke­lijkheid niet als erg belangrijk wordt gezien. Het belang van toeganke­lijkheid leeft vaak wel op de werkvloer, maar helaas nog steeds te weinig als bestuur­lijke verantwoorde­lijkheid.”

Ook buiten de overheid moet er nog een hoop werk verzet worden. Meer dan de helft van de websites van aanbieders van essentiële diensten heeft duidelijke tekortkomingen op het gebied van digitale toegankelijkheid. Dat blijkt uit onderzoek van fullservice WordPress-bureau Stuurlui, dat 119 aanbieders van onder meer energie, water, verzekeringen, hypotheken en vervoer onder de loep nam.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.