Whitepapers

Hoe je met Public Cloud Monitoring de regie behoudt

Hoe je met Public Cloud Monitoring de regie behoudt

Hoe je met Public Cloud Monitoring de regie behoudt

Het mag geen nieuws meer zijn: Cloud is hot en steeds meer organisaties brengen (delen van) hun infrastructuur van een on-premise omgeving naar de (public) cloud. Uit de Sentia Cloud Benchmark 2020 blijkt dat maar liefst 92% van de Nederlandse organisaties al één of meerdere applicaties in de public cloud heeft draaien. Een recent onderzoek van Gartner stelt bovendien dat naar aanleiding van de COVID-19 crisis het percentage IT-uitgaven aan cloud nog eens versneld wordt om flexibiliteit en digitale transformatie te faciliteren. Waar in 2020 wereldwijd nog 33% van IT-uitgaven naar cloud ging, zal dat in 2024 toegenomen zijn tot 45%.


Een transitie naar de public cloud betekent dat organisaties te maken krijgen met een dynamische omgeving die nog meer complexiteit met zich meebrengt. Dit vraagt om grip en controle, onder andere op het gebied van stabiliteit, performance en security. Een on-premise infrastructuur is immers redelijk statisch: de hoeveelheid servers is bekend, evenals de functionaliteiten. Het volstaat dan ook om die individuele servers te monitoren. In een dynamische (public) cloud-omgeving kan de infrastructuur continu veranderen: nieuwe servers worden automatisch toegevoegd en verwijderd, en nieuwe services kunnen met een druk op de knop uitgerold worden. Wat is het effect daarvan op een eindgebruiker? En indien zich problemen voordoen: hoe vind je de oorzaak in een landschap dat door verschillende partijen geleverd en beheerd wordt?


Kortom: er is behoefte aan grip en controle. Juist ook in de toekomstige cloudomgeving zijn inzichten nodig waarmee je kunt sturen op het behalen van businessdoelstellingen. Organisaties zullen zich daarom moeten verdiepen in de (on)mogelijkheden van public cloud monitoring.