Whitepapers

Grip op de digitale werkplek

Grip op de digitale werkplek

Grip op de digitale werkplek

De digitale werkplek in optima forma is tegenwoordig een platform dat bijna alle benodigde acties binnen een bedrijf mogelijk maakt. Zo wordt werken steeds meer plaats- en tijdsonafhankelijk. Door virtualisatie, Cloud en mobiliteit is de werkplek zó complex geworden dat het voor IT steeds moeilijker wordt de werkplek goed te beheren en medewerkers steeds vaker tegen obstakels aanlopen.
In dit whitepaper wordt geschetst welke uitdagingen organisaties zoal tegenkomen als het om de werkplek gaat. De rode draad bij deze uitdagingen is het ontbreken van inzicht in de volledige IT- keten waaraan de digitale werkplek is verbonden. Er is echter een methode die de gewenste mate van inzicht wel mogelijk maakt, namelijk Digital Employee eXperience (DEX).
Digital Employee eXperience (DEX) meet het functioneren van de digitale werkplek vanuit het perspectief van de medewerker over de hele applicatieketen. Dit levert inzicht op in het daadwerkelijke gebruik en de performance van de digitale werkplek, netwerkprestaties en - indien van toepassing -prestaties van de cloud provider. Nexthink en Ymor bieden deze oplossing aan waarmee IT-organisaties weer grip krijgen op de digitale werkplek.