Whitepapers

Cyberweerbaarheid is tegenwoordig een essentiële vereiste voor elk bedrijf

Cyberweerbaarheid is tegenwoordig een essentiële vereiste voor elk bedrijf

Cyberweerbaarheid is tegenwoordig een essentiële vereiste voor elk bedrijf

Cyberweerbaarheid is tegenwoordig een essentiële vereiste voor elk bedrijf. Omdat organisaties worden geconfronteerd met grotere aanvalsmogelijkheden vanwege gebruikers die vanaf elke plek werken, moeten bedrijven investeren in volwassen strategieën om risico's te beperken en werknemers te ontlasten. Nieuw onderzoek van ESG wijst uit dat investeringen in cyberweerbaarheid nog waardevoller zijn dan eerder werd gedacht. Naast het minimaliseren van risico's, zijn ze van cruciaal belang om te innoveren en te bloeien in een wereld waarin hybride wordt gewerkt.

Verbeterde cyberweerbaarheid helpt het risico te verminderen. Maar helpt het niveau van cyberweerbaarheid van een organisatie ook om innovatie te bevorderen en meer zakelijk succes te behalen? Om deze vraag te beantwoorden, heeft ESG 750 IT-besluitvormers ondervraagd en vervolgens de respondenten ingedeeld in stadia van cyberweerbaarheid. Deze indeling werd bepaald door de manier waarop de respondenten vier vragen over hun organisatie beantwoordden. Elk van deze vragen vertegenwoordigt een kenmerk van een voorbereide organisatie (d.w.z. een kenmerk van een zeer veerkrachtige organisatie) in termen van de aanwezige teams ter bescherming, de financiering voor technologieën om risico's te beperken, of de focus van de organisatie op het minimaliseren van risico's van derden.

Ontdek de Dell Technologies oplossingen aangedreven door Intel® processors.