Whitepapers

3 uitdagingen voor cybersecurity organisaties

3 uitdagingen voor cybersecurity organisaties

3 uitdagingen voor cybersecurity organisaties

De complexiteit van het moderne aanvalsoppervlak - een steeds veranderend, groeiend en onderling verbonden assortiment van systemen en gebruikers - is de belangrijkste drijfveer achter de opkomst van programma's voor exposure management.

Beveiligingsteams staan voor de uitdaging om de constante instroom van gegevens van de point solutions die ze gebruiken voor het beheer van kwetsbaarheden, webapplicaties, identiteitssystemen en cloud-assets te beheren. Daarnaast worden ze uitgedaagd met het effectief analyseren van al die gegevens om weloverwogen, proactieve beslissingen te nemen over welke blootstelling het grootste risico voor de organisatie vormt.

De invoering van exposure managementprogramma’s brengt veranderingen in mensen en processen met zich mee. Het vereist dat beveiligingsteams evenveel belang hechten aan proactieve inspanningen als aan reactieve inspanningen om op incidenten te reageren.

Beveiligingsprofessionals moeten nagaan hoe organisatorische silo structuren - en de talloze beveiligingsinstrumenten die ter ondersteuning van die silo's - hun vermogen belemmeren om te zien wat een aanvaller ziet. Het vereist een manier voor beveiligingsprofessionals om de gegevens van verschillende tools te analyseren, zodat zij zinvolle inzichten te verkrijgen die zij kunnen toepassen op hun doelstellingen voor risicovermindering.