Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat betekent CSRD voor jouw bedrijf ?

In onderstaand artikel leggen we uit wat jouw verplichtingen zijn met betrekking tot de CSRD op dit moment en wat je mag verwachten in de toekomst. Ook geven we een tip hoe je je kunt voorbereiden op de milieurapportages op IT-gebied, zodat je organisatie op tijd aan alle vereisten kan voldoen.
cdr

Wat is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)?

In het Parijs Akkoord hebben landen afgesproken de opwarming van de aarde te beperken. Om dit te bereiken heeft de Europese Unie een pakket aan maatregelen en beleidsinitiatieven opgezet, de Green Deal. Het doel van dit pakket aan maatregelen is een klimaatneutraal Europa in 2050. Dat lukt alleen als iedereen zijn steentje bijdraagt, ook de commerciële sector. Dat vereist inzicht in de duurzaamheid van ondernemingen, Voor de EU, maar ook voor investeerders en banken, zodat zij bewust kunnen kiezen voor milieuvriendelijke bedrijven.

De CSRD is de uitwerking van de Green Deal. Deze richtlijn verplicht organisaties te rapporteren over de risico's en kansen op het gebied van sociale en milieukwesties en de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Dat zorgt voor meer transparantie. Door een gestandaardiseerde duurzaamheidsverslaggeving kunnen bedrijven bovendien onderling beter vergeleken worden op het gebied van milieuvriendelijkheid. Die verslaggeving is niet vrijblijvend. De rapportages moeten geschreven worden volgens de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) en ge-audit door een onafhankelijke partij.

De richtlijn voorziet ook in digitalisering van duurzaamheidsinformatie. Daardoor kan de Europese Commissie de duurzaamheidsprestaties van bedrijven beter evalueren en nagaan of de doelstellingen van de Green Deal (op tijd) worden behaald. ‍

Wat moet jouw organisatie doen in het kader van de CSRD?

De CSRD is per 5 januari 2023 ingegaan voor grote bedrijven en beursgenoteerde MKB, die voldoen aan twee van de volgende vereisten:

  • Meer dan 250 medewerkers
  • Meer van 40 miljoen omzet per jaar
  • Meer dan 20 miljoen euro op de balans

Zij zullen de nieuwe regels voor het eerst moeten toepassen in het boekjaar 2024, voor rapporten die in 2025 verschijnen.

De CSRD wordt stap voor stap uitgebreid naar andere bedrijven. Voor sommige bedrijven geldt dat ze moeten rapporteren volgens de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) - de voorloper van de CSRD. Die verplichting geldt tot voor hen de nieuwe regels van CSRD van toepassing zijn. Dit betreft zo’n 11.700 grote bedrijven en groepen in de EU, waaronder genoteerde bedrijven, banken, verzekeringsmaatschappijen en andere bedrijven die door nationale autoriteiten zijn aangewezen als openbare-belangrijke entiteiten. Ook de NFRD verplicht bedrijven informatie te publiceren over milieukwesties, sociale kwesties, behandeling van werknemers, respect voor mensenrechten, anti-corruptie en omkoping, en diversiteit op de raden van bestuur van bedrijven. De CSRD is in feite een upgrade van de NFRD, met meer standaarden.

De voordelen als je je nu al voorbereidt

Valt jouw organisatie onder geen van beide categorieën? Dan wil dat niet zeggen dat je nu helemaal niks hoeft te doen. Er zijn verschillende redenen waarom je je toch nu al zou moeten voorbereiden:

  1. Je kan gevraagd worden om als leverancier input te geven voor de rapportages van de bedrijven die al wel verplicht zijn.
  1. De CSRD gaat uiteindelijk voor alle bedrijven gelden. Door nu al hier naartoe te werken, ben je straks zeker op tijd.
  1. De rapportages geven je inzichten in niet-financiële aspecten van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld innovatieve, energiebesparende maatregelen die leiden tot kostenbesparing.
  1. Steeds meer klanten hechten waarde aan de milieuvriendelijkheid van bedrijven en zijn wars van greenwashing. Als je objectieve informatie kunt leveren over jullie inspanningen, heb je een voorsprong op de concurrentie.

Tip: hoe maak je de voetprint van je IT-verbruik inzichtelijk?

Tot slot, een gouden tip: bij impact op het milieu denken de meeste bedrijven nog aan de uitstoot van hun productieprocessen en reisbewegingen, maar ook IT-verbruik zorgt voor CO2-uitstoot en vereist energie. Voor de meeste bedrijven wordt de IT-component alleen maar steeds groter. Dus hoe zorg je voor CO2-neutrale IT en hoe rapporteer je daarover?

Leafcloud levert je als klant de benodigde informatie over de impact van je IT-diensten voor je CSRD-rapportage. Die rapportage maakt zeker indruk, want Leafcloud is de meest milieuvriendelijke cloudprovider van Nederland. Door onze servers te plaatsen in gebouwen waar warm water nodig is, zoals bejaardentehuizen, hotels, zwembaden, etc., gebruiken we bijna alle restwarmte van de servers om daar direct warm water te leveren. Daardoor hoeven wij niet te koelen (energiebesparing) en gebruiken de gebruikers daar minder fossiele brandstoffen (minder CO2-uitstoot).

Wil je als bedrijf echt actie ondernemen? Door te kiezen voor Leafcloud kies je voor een echt duurzame cloud oplossing en daarnaast houd je ook je bedrijfs- en klantdata op Nederlandse bodem.
Als je meer wilt weten over ons unieke groene concept, lees dan hier verder.
Ben je benieuwd of onze clouddiensten bij jullie passen? Kijk dan naar onze producten of neem direct contact met ons op.

Reacties

Om een reactie achter te laten is een account vereist.

Inloggen Word abonnee