Development

Dit is een bijdrage van Enable U
Infrastructuur
ICT; rem of reddingsboei tijdens crisis?

ICT; rem of reddingsboei tijdens crisis?

Onze maatschappij is zo afhankelijk geworden van ICT dat we ons geen fouten (meer) kunnen permitteren.

21 november 2022
Door: Enable U, partner

Onze maatschappij is zo afhankelijk geworden van ICT dat we ons geen fouten (meer) kunnen permitteren.

Net toen we dachten dat de inzet van ICT ons toch wel aardig door twee COVID-19 jaren had gesleurd diende de volgende rampen zich al weer aan. Hebben we echt lessen geleerd in 2020-21 of worden we weer onaangenaam verrast en lopen we opnieuw achter feiten aan? Onze maatschappij is zo afhankelijk geworden van ICT dat we ons geen fouten (meer) kunnen permitteren.

Alles leek te lukken in 2020. Iedereen kon thuis werken of studeren, de kantoren en overheidsgebouwen waren leeg en dankzij ICT draaide de maatschappij gewoon door. Inmiddels zijn we 30 maanden verder en nu blijkt dat er, door overhaaste beslissingen en sluiproutes nogal wat technische schuld is opgebouwd. En dat juist op het moment dat een energie- en vluchtelingen crisis, torenhoge inflatie, een tekort aan chips en een dreigend tekort aan voedsel vanwege een oorlog zorgt voor grijze haren in het bedrijfsleven en de politiek.

Systemen

Te vaak lezen we dat “de systemen” het allemaal niet aankunnen. Ligt het niet aan de privacy wetgeving, dat zijn het wel de legacy systemen waar gegevens in “opgesloten” liggen. In andere gevallen is niet de juiste kennis aanwezig of is er niet voldoende personeel om aan oplossingen te werken.
In de tijd dat alles nog “normaal” was zijn we er klaarblijkelijk niet in geslaagd om onze systemen voor te bereiden op tijden zoals we die nu mee maken.  En ICT wordt opnieuw ervaren als “rem”. Natuurlijk gebeurt en nu wel heel veel maar daarom is het juist nu belangrijk dat we leren van het verleden zodat we beter voorbereid de toekomst ingaan.

Nieuw is beter!

Vaak is “nieuw” synoniem met “beter”. Maar bij de aanschaf van nieuwe (cloud) applicaties word nog wel eens vergeten dat de nog aanwezige legacy systemen nog jarenlang mee kunnen. De uitwisseling van gegevens tussen “oud” en “nieuw” (of tussen twee nieuwe applicaties) komt pas aan bod als de vraag zich aandient. Dit systeem zorgt al bij oplevering van nieuwe applicaties in een technical debt, zeker als er gebrek aan kennis of personeel is en iedereen in beslag genomen wordt door een crisis. Vraagstukken rond ziekenhuisbedden, leegstand van kantoor- of andere gebouwen, supply chain systemen, toeslagen, btw aanpassingen en zelfs het stikstofprobleem escaleren allemaal omdat de benodigde gegevens niet op een simpele en veilige manier zijn op te halen uit een grote diversiteit aan systemen. 

IT architectuur = Integratiearchitectuur

Langzamerhand begint door te dringen dat pas wanneer gegevens (data) eenvoudig uit te wisselen zijn, een ICT landschap flexibel en robuust wordt. Pas als het eenvoudig en veilig ophalen en combineren van gegevens uit verschillende systemen in het DNA van een IT architectuur zit kan veel sneller ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen. En of dit nu via een API of andere technologie gaat, en of de applicaties on-premise of in de cloud staan is totaal onbelangrijk.

Als integratie specialisten weten wij als geen ander welke mogelijkheden bedrijven zien als wij weer een nieuwe integratie opleveren. Er worden minder fouten gemaakt, gegevens worden niet langer meerdere keren op verschillende plaatsen opgeslagen en het “inpluggen” van een nieuwe dienst of applicatie kan ineens veel sneller en veiliger.

Wilt u ook wel eens weten hoe uw ICT omgeving kan veranderen van rem naar reddingsboei?
Lees dan het whitepaper.

Reactie toevoegen